Zaangażowanie personelu jako napęd dla całej instytucji

Na początku opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – wykład, który zorganizowałem w 2013   w maju w Gdańsku. Na początku tego projektu poprosiłem dziewięciu uczestników, żeby uzupełnili ankiety na temat   chęci do powierzanej funkcji w firmie. Continue reading

Organizowanie pracy jest istotne dla pracodawców

W tym artykule postaram się przedstawić powszechną cechę menedżera. W czasie naszych szkoleń dla kadry menedżerskiej najczęściej są nam przekazywane  przykłady na temat kompetencji kierowników. Z tych rozmów wynika, że wyjątkowo istotną kompetencją kierownika jest planowanie  . Continue reading

Kolejność tworzenia grupy

Tym razem opiszę pożądane zachowanie przełożonego, gdy   dział w firmie znajduje się na różnych etapach cyklu funkcjonowania. Z naszego doświadczenia wynika, Kiepscy menedżerowie nie podzielają efektywnych reguł oraz instrumentów, jakie muszą wykorzystywać do zarządzania grupą. Continue reading