Pierwsza funkcja zarządzania jako temat na szkolenie

Wiele szkoleń dla kierowników zawiera w programie ciekawie brzmiące tematy, takie jak leadership, time based management, zarządzanie talentami. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kierownicze ogniskują się w od dawna znanych funkcjach zarządzania, określonych ponad 100 lat temu przez A. Taylora.
W dzisiejszym wpisie chciałem przedstawić tematy kursów dla menedżerów, jakie warto szukać na rynku firm szkoleniowych. Obszary kierowania rozumiane są  jako obowiązki oraz działania o charakterze kierowniczym. Continue reading

Warunki dokonywania oceny pracowników

Wymagania dotyczące postępowania w procesie diagnozowania efektywności pracy (opierając się o sprawdzone reguły) jest niezwykle istotnym założeniem efektywnego systemu. Wpływa to na sprawne przeprowadzenie procesu oceny oraz osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Samo jednak zdefiniowanie zasad, w ramach których diagnozy efektów pracy zostanie realizowany nie jest jedynym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Równie ważne jest także stałe funkcjonowanie według czytelnych założeń. Continue reading

Wstęp do prelekcji z zakresu funkcjonowania zespołów

W poprzednim miesiącu byłem na wykładzie, kiedy doktor George Smith pokazywał najnowsze wyniki badań na temat działania grup pracowniczych. Były one niezwykle innowacyjne oraz łamiące stereotypy z powodu nowego spojrzenia na temat: jaki musi być efekt pracy zespołowej oraz jak budować grupy pracownicze.
Czytając obecne wnioski z projektów naukowych z dziedziny nauk społecznych dowiedziałem się, że ludzie z natury integrują się w zbiorowości. Gdy dzieje się to w obrębie firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości są wyznaczeni do miejsc pracy, stają się oni udziałowcami zespołów wydziałowych. Continue reading