Studia kierownicze w miejsce szkoleń

Ceny studiów menedżerskich były w ostatnim roku różne i zależy to od prestiżu ośrodka akademickiego, proporcji zajęć praktycznych do teoretycznych, języka wykładowego i szkoły z zagranicy, która wydaje zaświadczenie wybranego kursu. Znaczenie ma także relacja ze studentami rodzimych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz to, czy prowadzą zajęcia szefowie znanych firm, czy doktorzy uczelni uniwersyteckich lub zawodowych. Czy raczej opłaca się wybrać cykl szkoleń aniżeli studia menedżerske? Continue reading

Jak skomponować dobre zajęcia szkoleniowe

Rezultaty szkolenia w największym stopniu zależą od zaplanowanej metody przygotowanych sesji szkoleniowych. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleń najcześciej stosowane przez rodzimych wykładowców w niedawnej przeszłości zwykle były z sukcesem wykorzystywane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące typy kursów o charakterze szkoleniowym: podczas pracy, na stanowiskach wykonywania obowiązków i poza pracą. W tym ostatnim przypadku jest możliwość, aby na przemian organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach seminaryjnych oraz w grach i symulacjach. Continue reading

Kultury w różnych krajach a gra w grupie

W tym blogu chcę opisać w jaki sposób zestaw cech narodowych wywiera wpływ na aktywność grupową. Dobrze wiemy, że kompetencje pracy w zespole bywają wśród przedsiębiorstw cenione, indywidualizm to często sprawdzony sposób na wybicie się. Menedżerowie posiadający ponadprzeciętny standard kompetencji społecznych, myślący nieschematycznie i zmierzający bez wahania do wybranych celów szybko pną się do góry. Continue reading