Jakie rezultaty przynosi badanie oczekiwań rozwojowych

Badanie wymagań edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu definiuje się jako rozłożony w czasie sposób badania, w którym zostaje określone zapotrzebowanie dotyczące projektu szkoleniowego. W tym właśnie czasie zdefiniowane zostają luki edukacyjne, zdefiniowane źródła pozyskania i dobierany jest efektywny harmonogram projektu szkoleniowego. Continue reading

Fazy uczenia się pracowników

Trzeba od razu napisać, iż większość projektów edukacyjnych, szkoleń oraz tradycyjnie pojmowana edukacja szkolna koncentruje się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, kompetencjach oraz zdolnościach. Nierzadko jest tak, iż mamy na oku wyłącznie główny punkt każdego szkolenia,  inne oddane bywają wyłącznie uczącemu się. Continue reading