Charakterystyki skutecznej grupy

Sposób działania grupy jest poddawana badaniu pod różnym względem – celów grupy, norm zachowań, norm dobrych praktyk czy norm kulturowej aktywności. Gdyby chcieć, aby firma wykorzystyała swoje zasoby efektywnie, zbiór podwładnych dałoby się zbadać ze względu na wyznaczniki efektywności działania. Continue reading

Najważniejsze pojęcia w zakresie motywowania pracowników

Motywowanie pracowników to inaczej procesy wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące i regulujące postępowaniem osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić motywowanie zewnętrzne, do której można zaliczyć: naganę dla pracownika, bonusy, diagnozowanie zachowań i naciski kierownictwa. Continue reading