Czas w aktywności dyrektorów i kierowników

W poprzednich sezonach szkoleniowych ilość celów osób na stanowiskach kierowniczych znacznie się zwiększyła. Kierownicy muszą być otwarci na wyzwania otoczenia, ale gospodarowanie ich czasem jest dość skomplikowane. W tym artykule przedstawiam rezultaty projektów badawczych „gospodarowanie aktywnością kierowników”. Continue reading

Gry i symulacje w projektach szkoleniowych stanowiskowych

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem dość dużo rodzajów projektów szkoleniowych: rozwojowe, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, oraz tzw. reminding sessions. W branży szkoleniowej pracownicy firm szkoleniowych często przygotowują projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje. Continue reading

Funkcje w zbiorowości ludzkiej

Gdy prowadzę kursy z zakresu budowanie grupy pracowniczej osoby uczestniczące w szkoleniu rozmawiają, jakie bywają postawy w grupie. Jest to istotny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna typologia funkcji. Publikujący teksty z tego tematu i pracownicy uczelni podają inne role w zbiorowości ludzkiej. Continue reading

Czym jest inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce związane z rodzajem pracy i charakterystykami psychofizycznymi, jakie wyjaśniają, z jakich powodów homo sapiens jako grupa chcą realizacji przekazanych im czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Continue reading