Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr FIJW/32 5 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Program dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Kursy Coachingowe
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych


 • Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja obuwia
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zielona Góra oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: BIEDROń PAWEL BiB Uslugi Remontowo Budowlane Handel Obwoźny, DROMEX S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Wielkopolska” Sp. z o.o., „SATKABEL” Sp. z o.o. , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu, „DE NOVO” HANDEL I TECHNIKA, Alfa-tex Sp. z o.o., E-HARMONOGRAM , ITM SYSTEM , Maxto Technology Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka jawna, SCHRANER Polska , ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA , GROBUD SP. Z O.O., TESGAS S.A., ZAPA Marcin Zaprzałkowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.