Jakimi metodami ocenia się kompetencje zawodowe pracowników.

Różnego rodzaju przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjmować różne kryteria gdy będzie chodzić o dokonywanie ocen pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności. W innych przypadkach z kolei są stosowane narzędzia i techniki, których celem jest zmierzenie szczegółowo wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby.

W chwili obecnej coraz większą popularnością cieszą się różne narzędzia do weryfikowania zawodowych kompetencji. Stosowane są one przykładowo przy zatrudnianiu nowych ludzi, żeby ocenić czy przydadzą się w firmie, lecz poza tym do okresowych ocen swoich pracowników. Do takich ocen bierze się w pierwszej kolejności umiejętności oraz wiedzę, ale w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Pośród sporej liczby oferowanych metod szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najlepszą pod tymi względami. Badania pokazują, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego inne techniki nie zbliżają się nawet. Rzecz jasna trzeba ją odpowiednio wdrożyć, gdyż jedynie w takich przypadkach proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała całkiem niedawno precyzyjne wskazówki, jakie dotyczą przebiegu całego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen, a pominięcie których może doprowadzić do błędnych wniosków.

Po pierwsze kluczowe zadanie odgrywa tu należyta analiza miejsca pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, aby umożliwić określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Stanowi to ogromnie istotny punkt, gdyż będą od niego zależały późniejsze zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne jest także zastosowanie wielu rozmaitych technik, przy pomocy których da się wszechstronnie oceniać i badać kompetencje. Przeprowadzana analiza powinna mieć co najmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej można wymienić odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań i grupowe dyskusje.

Z jakich powodów nadmierna rywalizacja na terenie firmy jest szkodliwym zjawiskiem.

W dużej ilości firm w pewnym momencie może się pojawić problem nadmiernej rywalizacji między poszczególnymi działami, jednocześnie z próbą zmarginalizowania pracy drugiej strony. I o ile pewna rywalizacja może być przydatna, bo ma motywujące działanie na zespół, to jeżeli sytuacja stanie się zbyt napięta, to na pewno nie będzie to dobre dla firmy.

Co prawda w poszczególnych działach sytuacja wydawać się może prawidłowa, bowiem zadania i obowiązki będą realizowane, to tak naprawdę w firmie jako całości sporo spraw może ucierpieć na takich wewnętrznych konfliktach. Pojawiać się będą kłopoty z komunikowaniem się, dużo informacji gdzieś po drodze utyka, a to będzie skutkowaćskutkujeopóźnieniem wielu ważnych spraw.

Następnymi efektami mogą być na przykład personalne spory, oraz odchodzenie pracowników z doświadczeniem niezadowolonych z panującej atmosfery. Zaczynają to także odczuwać odbiorcy, a jeśli ich niezadowolenie będzie się zwiększać, to w w jakimś momencie mogą zacząć przechodzić do konkurencyjnych firm.

Jeśli zaczną pojawiać się w firmie tego typu zjawiska, to trzeba reagować odpowiednio sprawnie. Niestety spora ilość z przedstawianych problemów nie daje na początku widocznych objawów, a jak zaczną się rzucać w oczy, to sprawa może już być dość poważna. Z tego też powodu należy przeciwdziałać takim napięciom, zwłaszcza że w wielu przypadkach będzie to potrzebować jedynie niewielkich zmian organizacji funkcjonowania firmy.

Najistotniejsze jest w nich to, aby pracownicy z różnych działów nie ograniczali się jedynie do swojej grupy, ale także znali ludzi pracujących w innej części firmy. Dobrą metodą na takie zjawisko jest organizacja zespołów realizujących projekty, w skład jakich będą wchodzić przedstawiciele wszystkich działów, a także czasowa rotacja na inne stanowiska.

Należy także pamiętać o należytym premiowaniu całej firmy po uzyskaniu jakiegoś dużego sukcesu, jeśli przyczynili się do niego wszyscy bez wyjątku pracownicy. Przez takie decyzje załoga będzie się utożsamiała z celami firmy i one stają się najważniejsze, a nie swoje własne cele albo działu, w jakim będzie się zatrudnionym.