Badania pracownicze w zarządzaniu wiedzą

Administrowanie danymi personalnymi w komórkach personalnych bazować powinno przede wszystkim na porządkowaniu wiedzy z ankiety motywacji zatrudnionych osób, audytu satysfakcji kadr, oceny pracowniczej, badania kompetencji.
Wybrane a niejednokrotnie pozostawione odłogiem źródła danych to  Ocenianie – systemy już wdrożone albo dopiero rozważane.
Aktywowanie w zakładzie pracy skutecznego oprzyrządowania do administrowania wiedzą składa się z wybranych etapów:
Na sam start: uzgodnienie celów jakie musi dać nasz pakiet działań. Badania satysfakcji , które gromadzimy w firmie zawierają tak mnóstwo informacji  że bez zdefiniowania oczekiwanych celów nie będziemy wiedzieć czego w nich poszukiwać.
Dalszy etap to unifikacja masy zerojedynkowych faktów archiwizowanych przez departament HR oraz  każdy inny dział organizujący Testy osobowościowe. W wielu firmach  są one niekompatybilne i nie dają szansy do porównania ich.
Na tym nie koniec. Testy osobowościowe powinny być sprawdzone pod katem ich daty pochodzenia bo przegnile już informacje są bezsensowne w użyciu.
No i oczywiście pożądane będzie przeszkolenie specjalisty odpowiedzialnego za Badania potrzeb szkoleniowych   w kwestii administrowania wiedzą.
Nie mniej ważny etap to napisanie sprqawdzonego oprogramowaniu do gromadzenia oraz sortowania i analizowania danych z kwestionariuszy oraz badań.
Na sam koniec najważniejsza uwaga:  administrowanie wiedzą nie przyjmie się w firmie jeśli nie będzie osoby, która wychwytuje w posiadanych danych użyteczne fakty, przekształca je w wnioski i przekazuje potrzebującym ich menedżerom.