Czas w aktywności dyrektorów i kierowników

W poprzednich sezonach szkoleniowych ilość celów osób na stanowiskach kierowniczych znacznie się zwiększyła. Kierownicy muszą być otwarci na wyzwania otoczenia, ale gospodarowanie ich czasem jest dość skomplikowane. W tym artykule przedstawiam rezultaty projektów badawczych „gospodarowanie aktywnością kierowników”. Więcej wskazówek przeczytasz w tym miejscu:
Kursy Z Technik Sprzedaży
Wyniki projektów badawczych z obszaru zarządzania czasem przez menedżerów są takie:
1. Mniej niż 20 procent kierowników projektów lub zespołów nie uskarża się na brak czasu.
2. Ci, którzy są przeciwnego zdania deklarują, że chcieliby 117 minut czasu dodatkowego.
3. 70 procent kierowników uskarża się na stały brak czasu.
4. Długość dnia koncentracji badanych kierowników i dyrektorów oddziałów wynosi od 7 do 13 godzin.
5. Nadmiernie rozbity na małe części jest dzień pracy. Powoduje to gorsze wyniki w pracy i choroby układu krążenia.
6. Menedżerowie podejmują się od 40 do 240 drobnych czynności w trakcie dniówki dla przykładu delegowanie zadań, wyjazdy do klientów z pracownikami, rozmowy z udziałowcami, podpisywanie dokumentów, telekonferencje, maile, wyjazdy i tym podobne.
7. Przeciętnie dyrektorzy oddziałów realizują 20% ustalonych w harmonogramach celów.
8. Udział patrzenia na sprawy z lotu ptaka w trakcie dnia menedżera wynosi około od 15 do 20 proc.
9. Na pracę zespołową (między innymi spotkania, imprezy okazjonalne, szkolenia, profesjonalny, analizowanie rynku i tym podobne) kierownicy planują dwadzieścia do trzydziestu procent czasu, niewielki obszar rezerw czasowych przeznaczają na powiększanie swoich umiejętności z zarządzania i myślenie strategiczne.
10. Straty czasu dyrektorów wynoszą 5-35% czasu pracy.
W innym wpisie opiszę podobne rodzaje oferty firm szkoleniowych dla menedżerów.
KIM JESTEŚMY
Ten dziennik tworzy grono trenerów prowadzących kursy dla organizacji i instytucji z wszelkich sektorów rynku.

W tym miejscu często przeczytasz równeż na temat:
– analizy zaangażowania osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych firmach
– kwestionariuszy rozwojowe
– treningi z budowania strategii i rozwoju firmy
– szkolenia dla załogi
– kierowanie ludźmi