Czym jest inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce związane z rodzajem pracy i charakterystykami psychofizycznymi, jakie wyjaśniają, z jakich powodów homo sapiens jako grupa chcą realizacji przekazanych im czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Motywowanie polega na wpływaniu na zachowania człowieka za pośrednictwem określonych czynników. Są to bodźce powodujące postawy aktywności życiowej. Pomysł do napisania poniższych spostrzeżeń zaczerpnąłem z takiej strony:
Treningi Innowacyjności

Poniżej pokażę najbardziej znaną koncepcję wpływania na ludzi – piramidę potrzeb Maslowa. Potrzeby w tej koncepcji są następujące:
1. Samorealizacja: kompetencji, doskonalenie duchowości, uzdolnienia, hobby.
2. Ocena przez innych: poszanowanie przez innych, oznaki społecznego statusu, poczucie własnej wartości.
3. Pobudki społeczne: więzi z innymi ludźmi, przynależność, przyjaźń, współpraca.
4. Bezpieczeństwo: stabilność zatrudnienia, zrównoważone relacje społeczne, jasny system wartości.
5. Potrzeby najniższego rzędu: głód, przyjmowanie płynów, relaks, dobre zasypianie, aktywność seksualna.
Prawa, które opisano i dotyczą grupy potrzeb doktora K. Maslow to:
1. Potrzeby zaspokojone nie skłaniają człowieka do aktywności.2
2. W momencie zaspokojenia motywów umiejscowionych nisko w grupie, człowiek zwraca uwagę na pobudki umiejscowione wyżej w hierarchii.
W czasie gdy projektuję kursy dla menedżerów, czasami myślę o grupie pobudek doktora K. Maslow. Uczestnicy także posiadają pobudki do działania. Dlatego zapisują się na szkolenia i chcą się sprawdzać w nowych zadaniach i casach.
W innym wpisie na blogu przedstawię efektywne metody badania dążeń rozwojowych.
Tyle haerowych wniosków.
Redakcja:Filipi Wilk
Redaktor tej notatki jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z tematyki rachunkowości. Posiada tytuł Doradcy Zmiany Osobistej CJE. Zawodowo realizuje się w Lesznie. Od trzynastu lat szkoli i opracowuje badania dotyczące asertywności w sektorze „ochrona środowiska i ekologia”.

O TYM PISZEMY:
Audyty potrzeb szkoleniowych
Zwolnienia w organizacjach
Strategia personalna w komercyjnej jednostce biznesowej
Skuteczne zarządzanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Kształtowanie przywództwa
Selekcja kandydatów do pracy