Dobór firmy prowadzącej szkolenia

Aktywność i satysfakcja oraz praktyczne wyniki sesji szkoleniowej (w kursach zamkniętych) uzaleznione zwykle są od całej grupy czynników: trafnego badania potrzeb, zastosowania technik i jak łatwo się domyśleć chwiejnego czynnika wynikającego z udziału ludzi. Niestety inna grupa czynników bywa brana pod uwagę w wydarzeniach szkoleniowych otwartych. W takich projektach mogą szkolić się ludzie pracujący na konkretnym stanowisku w firmie, jednakże którzy przyjechali z różnych organizacji. Wówczas sposoby wyboru firmy szkoleniowej są podobne, choć kooperacja z instytucją szkoleniową ma czasami nieformalny wymiar. Więcej przeczytasz w tej książce: Oceny – Kursy Z Komunikacji W Zespole .
Rekomendowana przez Narodowe Koło Firm Szkoleniowych technika działania w procesie oceny szkolenia musi zawierać etap wprowadzenia do działania szkoleniowego oraz etap działania ostatecznego. Musi to być to wynikiem dokładniej oceny zamierzeń dydaktycznych. Podczas rozpoczęcia zamawiający powinien zorientować się, jaką wersję szkolenia – w odpowiedzi na wstępnie określone zamierzenia – przesyła firma dydaktyczna.
Po otrzymaniu odpowiedzi firma szkoleniowa może rozeznać, czy jej oferta została zaakceptowana przez klienta i ma możliwość zaproponować dalsze działania diagnostyczne. W tej fazie często ma miejsce określenie dostawcy (instytucji szkoleniowej).  Kolejne działania wymagają zaplanowania całkiem sporych wydatków i poważnego zaangażowania obu firm.
Pierwsze etapy procedury przygotowania i przeprowadzenia szkolenia są następujące:
– przesłanie pytania do firmy szkoleniowej i otrzymanie oferty,
– ustalenie najważniejszych założeń organizacji projektu oraz początkowe zdiagnozowanie celów edukacyjnych, a także metodologii realizacji sesji szkoleniowych.
KIM JESTEŚMY

Redaktorem niniejszego bloga jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z publicznego przemawiania a także badacz w projektach dotyczących zagadnień  kierowania projektami.
Na tej stronie wiele dyskutujemy równeż o:
– badania satysfakcji pracowników w firmach
– testy osobowościowe
– warsztaty z budowania strategii i rozwoju firmy
– wyjazdy dla pracowników
– zarządzanie kadrami
Dziękujemy i namawiamy do następnych odwiedzin na naszej witrynie.