Dotacje na kursy zamknięte

Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” na cztery Szkolenia Menedżerskie pomoc uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w firmie Kronberg
 • Szkolenie rozwoju efektywności szansą dla rozwoju spółki.
 • „Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców gminy Brańszczyk”
 • „www. okno na świat – eInclusion w Gminie Miasto Zakopane”
 • innowacyjna technologia recyklingu tworzyw sztucznych
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • opracowanie procedury utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • opracowanie i wdrożenie programu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • opracowanie i uruchomienie przez firmę Górecki wzoru nowoczesnego kołpaka samochodowego
 • sporządzenie nowoczesnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • opracowanie usługi pronowoczesnej – system Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • platforma e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • struktura Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości – umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie modernizacyjnej technologii produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • system B2B sprzedaży apartamentów
 • technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych
 • utworzenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU innowacyjnego modelU KOMPUTEROWEGO
 • wdrożenie serwisu SUPEROFERTY.net “ implementacja nowej e-usługi w zakresie zarządzania informacjami w obszarze handlu tradycyjnego
 • implementacja innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w procedury pasywnej sieci optycznej PON
 • uruchomienie modelu B2B w spółce Flokatex
 • uruchomienie modelowego systemu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i partnerów biznesowych
 • wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • wypracowanie zdalnego systemu obiegu dokumentów
 • zbudowanie mobilnego serwisu technologicznego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • wypracowanie internetowego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie menedżerów