Fazy uczenia się pracowników

Trzeba od razu napisać, iż większość projektów edukacyjnych, szkoleń oraz tradycyjnie pojmowana edukacja szkolna koncentruje się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, kompetencjach oraz zdolnościach. Nierzadko jest tak, iż mamy na oku wyłącznie główny punkt każdego szkolenia,  inne oddane bywają wyłącznie uczącemu się.
W innym artykule opisałem czteroetapowy proces zdobycia kwalifikacji (rozumianych szerzej aniżeli jedynie określony zbiór informacji). Aby proces miał możliwość zaistnieć, potrzebne bywa zainicjowanie przyswajania wiadomości, następującego po tradycyjnym nauczaniu. Teorią, która sprawuje rolę dodatkową przy jego przebiegu, w czasie moich szkoleń była technika 3 „a”, opisana dzięki znaczeniu takich wyrazów: wiedza, kompetencje praktyczne, działanie. Źródło: Licencjonowane Gry Szkoleniowe – Artykuły
Wstępnym elementem skutecznego procesu dydaktycznego musi być sięgnięcie do najważniejszych dążeń uczestników szkoleń. Tacy ludzie chcą chcieć się otworzyć na nową wiedzę. Przedstawiony moment nazywa się theoretical background.

Drugim etapem musi być dostosowanie agendy szkolenia proporcjonalnie wymagań odbiorców procesu edukacyjnego. Nigdy nie prowadziłem dwa razy w identyczny sposób tego samego szkolenia. Kiedy szkolę motywowania podwładnych uczestników zatrudnionych w domu wczasowym, przygotowuję zadania odpowiednie do branży hotelarskiej. Jeśli prowadzę szkolenie dla personel koncernu elektronicznego – wówczas piszę case study z branży telekomunikacyjnej. Takie projekty to z pozoru identyczny temat, w rzeczywistości warto poszczególne projekty edukacyjne przygotować odnośnie oczekiwań danej instytucji. Ten etap nazywa się „competences”.

Na koniec etap „work” – oznacza to wykorzystanie na co dzień reguł postępowania. Nierzadko uczący się idą do domu, wyrzucają materiały szkoleniowe i w firmie nie ma żadnych zmian. Wykładowca mimo to nie może kończyć swojej pracy po szkoleniu. Nadal odpowiada za użycie nowych zasad teoretycznych w praktyce biznesowej.
Marcin Jackowski
Twórca tej notki  jest absolwentem kierunku fizyki Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z dziedziny  gospodarki morskiej. Posiada certyfikat Konsultanta Nowoczesnego Biznesu LMP. Buduje swoją karierę w Narwiku.  Od osiemnastu lat uczy i kreuje badania dotyczące kompetencji  społecznych w sektorze „FMCG”.

HASŁA:
Gry Negocjacyjne
Treningi sprzedażowe
Gry komputerowe
HR dla nieHRowców
Zarządzanie dla brygadzistów
Rozwiązywanie konfliktów
Projektowanie gier
Licencje dla facylitatorów