Funkcje w zbiorowości ludzkiej

Gdy prowadzę kursy z zakresu budowanie grupy pracowniczej osoby uczestniczące w szkoleniu rozmawiają, jakie bywają postawy w grupie. Jest to istotny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna typologia funkcji. Publikujący teksty z tego tematu i pracownicy uczelni podają inne role w zbiorowości ludzkiej. W tym wpisie opiszę klasy postaw w zbiorowości ludzkiej pokazane przez Jana Kisielewskiego.
W dobrze zarządzanej instytucji ludzie pracujący w dziale HR wiedzą, iż kandydatów angażuje się do zespołów z powodu różnych cech. Istotne umiejętności osoby poszukiwanej do zespołu odnoszą się do funkcji w grupie. Od dawna mam pragnienie stworzenia artykułu z zakresu postaw w grupie. Jestem pewien, że ten zakres spraw okaże się niezwykle istotny oraz role w zbiorowości ludzkiej mają wpływ na sprawność całej organizacji. Pozostałe zagadnienia czytelnik może znaleźć też tu:
Wyjazdy Integracyjne i Team Building
Uważam, iż przedstawione niżej role w zespole są kluczowe dla działania każdej firmy. Opisałem w punktach cechy, które mieszczą się w ramach konkretnej roli w grupie.
1. efekty
– szybkie i skuteczne realizowanie celów,
– sprawne wprowadzanie w życie planów,
– pospieszanie innych,
– brak akceptacji słabych stron u innych osób w grupie.
2. kontakty międzyludzkie
– ciągłe myślenie o relacjach w w ramach wykonywanych zadań w dziale pracownicym oraz poprawnych związkach między członkami grupy,
– unikanie nieporozumień,
– dążenie do konsensusu, aktywne posługiwanie bliźnim,
– nie pamiętanie o sensie istnienia grupy pracowniczej.
3. administrowanie
– predyspozycje do pełnienia funkcji menedżera,
– tacy ludzie są zdolni zapalić innych ludzi do prezentowanego projektu,
– są zdolni zaprojektować pracę i zarządzać działaniami.
4. bycie wołem roboczym
– tacy ludzie świetnie dają sobie radę w sytuacjach trudnych oraz na stanowiskach niesamodzielnych albo specjalistycznych,
– brak potrzeby zarządzania grupą ludzi,
– takie osoby zamierzają się skupić na swoich tematach w pracy.
Pozostałe role w zbiorowości ludzkiej. opiszę w następnym wpisie na ten temat.
Tyle menedżerskich wniosków.
Autor: Grzegorz Nowosielski
I JESZCZE JAK ZAWSZE PARĘ NIEZNANYCH ANALIZ DOTYCZĄCYCH INTEGRACJI Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
– Najczęściej kupowana forma zajęć : scenariusze muzyczne
– Najlepiej ocenione w testach po wyjeździe aktywności – opinie uczestników: gry plenerowe bez zadań ekstremalnych
– Przeciętna liczebność zespołu uczestniczącego w grze: dziewięćdziesiąt uczestników.
– Preferowane dni tygodnia na projekt firmowy: końcówka tygodnia.
– Najchetniej zamawiana lokalizacja: Wybrzeże

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od dziesięciu lat działamy w branży wydarzeń i konferencji korporacyjnych jako Training Projects.