Gry i symulacje w projektach szkoleniowych stanowiskowych

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem dość dużo rodzajów projektów szkoleniowych: rozwojowe, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, oraz tzw. reminding sessions. W branży szkoleniowej pracownicy firm szkoleniowych często przygotowują projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje. Jednak każdy menedżer powinien przeprowadzać także przyuczenie przysposabiające do stanowiska pracy. W poniższym wpisie opisuję, jakie aspekty są w tej materii szczególnie istotne.
Projekty szkoleniowe stanowiskowe to nabycie kompetencji adekwatnego zorganizowania pracy, tzn. zastosowania w rzeczywistości biznesowej:
– technik skutecznej działalności zawodowej,
– metod etycznej pracy,
– wartości określających zrozumienie bezpiecznych technik pracy i ich polepszanie w ramach swoich możliwości,
– doświadczenia w zakresie efektywnego organizowania i podejmowania się zadań zawodowych.
W szkoleniach stanowiskowych istnieje możliwość, aby użyć symulacje biznesowe. Dowiedziałem się tego, kiedy znalazłem tenże poradnik:
Symulacje Menedżerskie
W fazie planowania szkoleń stanowiskowych trzeba zrealizować:

– diagnozę stanowiska w zakresie celów w ramach procedowania usługowego,

– badanie miejsca pracy z punktu widzenia pojawiających się słabych stron i uciążliwości,

– diagnozę czynności wraz z określeniem pojawiających się niebezpieczeństw oraz wskazaniem różnych zachowań w tej sytuacji,

– diagnozę zagrożeń występujących w najbliższym otoczeniu, tuż obok osoby pracującej,

– przygotowanie narzędzi dla stanowiska pracy właściwie do wykonywanego zadania roboczego.

Po sporządzeniu badania zadań na wybranym stanowisku należy włączyć w swoje rozważania:

– listę niebezpieczeństw oraz czynników niekorzystnych dla człowieka zaobserwowanych w określonej dziedzinie,

– rysunki pokazujące zadania i zagrożenia,

– rysunki zawierające czynności w kolejnych fazach procedowania usługowego i słabe strony.
W innym poście na tym blogu pokażę instrukcje do kolejnej gry decyzyjnej.
Tomasz Chlebowicz
Redaktor tego wpisu jest absolwentem kierunku administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z tematyki kierowania sprzedażą. Posiada tytuł Doradcy Zmiany Osobistej BCD. Buduje swoją karierę w Nowym Targu. Od dziewiętnastu sezonów organizuje treningi i kreuje gry dotyczące negocjacji w branży „przemysł lekki”.

TEMATY BOGA:
Gry Negocjacyjne
Szkolenia biznesowe
Gry planszowe
Mentoring
Lean games
Finanse dla niefinanstów
Firmy szkoleniowe
Licencje dla konsultantów