Informacja – egzamin – Kurs Instruktorski

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów


Niniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kursantów „Akademia Instruktorów Interpersonalnych:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a potem przygotowanie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Także fragmentem zaliczenia może być Test Oczekiwań Rozwojowych: Ankieta Oczekiwań Szkoleniowych – ankieta z przedostatniego szkolenia w Szkole.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Szkoła trenerów
 • Komunikacja w pracy menedżera
 • Autoprezentacja, prezentacja
 • Wszechstronny Lider


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „INTEGRITAS” RODZINA – SZKOŁA – ŚRODOWISKO
 • GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZORZA-TEMPO” PACANÓW
 • GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA
 • CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE KOBIET „AMAZONKI”
 • POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG ŚRODKOWO-WSCHODNI
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE „NASZA SZKOŁA”
 • STOWARZYSZENIE MANKO
 • CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU „TARCZA”
 • TOWARZYSTWO AKTYWIZACJI MUZYCZNO-TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
 • FUNDACJA „CIVITAS”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA „NASZE LOTNISKO”
 • STOWARZYSZENIE „NASZA JEDYNKA”