Jak skomponować dobre zajęcia szkoleniowe

Rezultaty szkolenia w największym stopniu zależą od zaplanowanej metody przygotowanych sesji szkoleniowych. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleń najcześciej stosowane przez rodzimych wykładowców w niedawnej przeszłości zwykle były z sukcesem wykorzystywane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące typy kursów o charakterze szkoleniowym: podczas pracy, na stanowiskach wykonywania obowiązków i poza pracą. W tym ostatnim przypadku jest możliwość, aby na przemian organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach seminaryjnych oraz w grach i symulacjach. Połączeń strategii szkoleniowych i pomysłów na sesje jest niezwykle dużo, ale wybór wynika z wymagań zamawiającego przedsiębiorstwa. Szczegółowy wykaz cech zaprezentowałem tu: Ekonomiczne Gry Menedżerskie  
Teraz zaprezentuję sposób definiowania podstawowych technik sesji szkoleniowych.
Gra – odwzorowuje neutralne warunki pracy albo na rynku i charakterystyczne problemy czy zależności. Odbywa się to w realiach pokazującym zasady działania instytucji biznesowej. Zaprojektowane są jednocześnie zwykłe sytuacje konfliktowe oraz problemy informatycznych narzędzi zarządzania. Ci, którzy biorą udział nie mają pełnej możliwości kontrolowania sytuacji oraz są zmuszeni liczyć na siebie. Efekty gry są najczęściej oceniane. Tego typu metody przekazują kompetencje analizowania problemu, określania ich skutków i  funkcjonowania w grupie.
Studium przypadku – czyli przykłady z praktyki biznesowej lub stworzone sztucznie sytuacje dane jako zadanie uczestnikom. Tego typu zadania pokazują możliwość zastanowienia się nad konkretnym, praktycznym problemem. Uczestnicy mają za zadanie przeanalizować oraz rozwiązać problem, a w dalszej kolejności omówić to z trenerem razem z inny ludźmi z grupy. Ta metodyka z zasady zabiera ogromną ilość godzin.
Andrzej Olbrychski
Twórca tej notatki  jest absolwentem wydziału psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu  informatyki. Posiada licencję Konsultanta Wizerunku Osobistego LVH. Mieszka w Ostródzie.  Od piętnastu sezonów szkoli i kreuje badania dotyczące pracy zespołowej w sektorze „bankowość  i finanse”.

TAGI:
Symulacje Team building
Treningi interpersonalne
Gry tworzone na miarę
Przywództwo
symulacje Kaizen
Kierowanie
Gry konferencyjne
Podręczniki dla moderatorów gier