Jakimi metodami ocenia się kompetencje zawodowe pracowników.

Różnego rodzaju przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjmować różne kryteria gdy będzie chodzić o dokonywanie ocen pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności. W innych przypadkach z kolei są stosowane narzędzia i techniki, których celem jest zmierzenie szczegółowo wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby.

W chwili obecnej coraz większą popularnością cieszą się różne narzędzia do weryfikowania zawodowych kompetencji. Stosowane są one przykładowo przy zatrudnianiu nowych ludzi, żeby ocenić czy przydadzą się w firmie, lecz poza tym do okresowych ocen swoich pracowników. Do takich ocen bierze się w pierwszej kolejności umiejętności oraz wiedzę, ale w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Pośród sporej liczby oferowanych metod szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najlepszą pod tymi względami. Badania pokazują, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego inne techniki nie zbliżają się nawet. Rzecz jasna trzeba ją odpowiednio wdrożyć, gdyż jedynie w takich przypadkach proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała całkiem niedawno precyzyjne wskazówki, jakie dotyczą przebiegu całego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen, a pominięcie których może doprowadzić do błędnych wniosków.

Po pierwsze kluczowe zadanie odgrywa tu należyta analiza miejsca pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, aby umożliwić określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Stanowi to ogromnie istotny punkt, gdyż będą od niego zależały późniejsze zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne jest także zastosowanie wielu rozmaitych technik, przy pomocy których da się wszechstronnie oceniać i badać kompetencje. Przeprowadzana analiza powinna mieć co najmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej można wymienić odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań i grupowe dyskusje.