Kilka dobrych rad w zakresie pracy kierownika

W ubiegłym tygodniu w poniedziałek prowadziłem kurs dla menedżerów nowo mianowanych w średniej wielkości firmie usługowej.  Wydarzenie miało miejsce w małym schronisku w Beskidach. Ponieważ za oknami możemy podziwiać wyjątkową wiosnę, po zajęciach w projekcie menedżerowie mogli pochodzić po górach.
Podczas zajęć, które poprowadziłem dla kierowników, menedżerowie zgłosili kilka problemów powiązanych z funkcjonowaniem w grupie pracowników: role zespołowe tylko czasami bywają kryterium przy rekrutacji kandydatów na stanowiska kierownicze, przełożony nie rozwija wybitnych predyspocji pracownika, większość kwestii można poprawić w funkcjonowaniu działu pracowniczego. Opisane kwestie można rozwinąć wykupując udział w przykładowych sesjach doradczych:  Treningi   Zarządzanie .
W tym wpisie pragnę przedstawić, jakie konsekwencje pochodzą z typowych zjawisk w firmie. Jeśli role zespołowe nie są kryterium w czasie selekcji kandydatów,  wówczas kierownik nie jest w stanie właściwie przydzielać obowiązków do zrealizowania.
Przykładowo Jan Kowalski jest logistykiem i jest zatrudniony w średniej wielkości firmie logistycznej. Jego prezes kazał mu zadzwonić do partnera biznesowego i ustalić specyfikację systemu zarządzania czasem pracy. Opisany pracownik nie nawiązuje stosunków interpersonalnych z  ludźmi i skupia się na pracy przy monitorze. Na pewno domyślasz się, że nie zrealizuje efektywnie wyznaczonego przedsięwzięcia.
Inny case: Mocną stroną Adama Jackowskiego od zawsze było twórcze analizowanie problemów. Lubi tworzyć nowatorskie towary, projektować nowe metody w pracy zatrudniającej go organizacji biznesowej. Jego przełożony nie rozważa tego jakie ten zatrudniony ma mocne strony oraz powierza temu pracownikowi zadania, które polegają na aktywności powtarzalnej. Ten zatrudniony jest sfrustrowany, a szef nie użyje jego najlepszego talentu.
Jak można odczytać na opisanych wyżej dwóch przypadkach: predyspozycje do pracy w pracującym ze sobą zbiorze osób muszą być podstawą do powierzania ludziom odpowiednich obowiązków.
WIĘCEJ

W tym blogu mówimy   na temat:
– analizy satysfakcji załogi w firmach
– kwestionariuszy rozwojowe
– kursach z zarządzania
– szkolenia dla załogi
– kierowanie kapitałem ludzkim