Kolejność tworzenia grupy

Tym razem opiszę pożądane zachowanie przełożonego, gdy   dział w firmie znajduje się na różnych etapach cyklu funkcjonowania. Z naszego doświadczenia wynika, Kiepscy menedżerowie nie podzielają efektywnych reguł oraz instrumentów, jakie muszą wykorzystywać do zarządzania grupą.
W tym miejscu muszę zaprezentować, co to jest zespół pracowniczy i grupa. Grupa jest każdym podzbiorem ludzi. osoby będące w grupie znają się, lubią się, motywują się nawzajem i nazywają siebie jako grupę. Zespół to jest duża grupa pracowników, która debatuje nad trudnym zleceniem. W takiej grupie pracownicy chcą zmierzać do przyszłościoweg celu.   kompetencje członków zespołu są takie same. Dowiedziałem się tego, kiedy odbyłem szkolenie podobne do tego:    Wyjazdy Team Building
Według nas dobry menedżer powinien zdobyć rozeznanie, na jakim etapie rozwoju znajduje się  jego grupa pracownicza.  To nie wyłącznie niepraktyczna reguła, ale również z życia wzięta technika stosowana do wzrostu kompetencji  zespołu. Grupa pracownicza zgodnie z planem wykonuje własne czynności, tylko wtedy, gdy menedżer rozumie wszystkie etapy budowania zespołu.
Istnieją trzy kroki budowania zespołu. Faza budowania oznacza, iż ludzie w firmie różnie rozumieją cel, który chcą osiągnąć. W grupie istnieje  wtedy mniej niż średni poziom ufności do kierownictwa.
Ludzie podczas sesji doradztwa opowiadali naszym trenerom, że w tej fazie zważają na to co robią, bywają dość często nieufni , powoli poznają się.
Osobiste zadania członków zespołu najczęściej są w niedługim czasie zgodne ze sobą i z celami pracowników jako grupy.
Faza konfliktu w grupie charakteryzuje się tym, że powinny się zaognić  konflikty co do przywództwa jakie stawia sobie firma .  Pojawiają się nowe konflikty , a także ścieranie się opinii. Niewystarczająco jasne określenie harmonogramu działań powoduje u pracowników niechęć działania.
W tym właśnie momencie zwykle jest etap negocjowania zachowania pracowników. Ten punkt w cyklu życia zespołu oznacza się tym, że osoby składające się na zespół zaczynają budować wspólnie podzielane zasady współpracy i postawy.
To tyle przywódczych wniosków.
Autor: Tomasz Guc
I JESZCZE JAK CO MIESIĄC GARŚĆ NIETYPOWYCH FAKTÓW ODNOŚNIE TEAM BUILDING Z OSTATNIEGO OKRESU:
– Najczęściej kupowana forma zadań team building : gry inżyniersko kostrukcyjne
– Najlepiej wycenione w ankietach po szkoleniu zadania – komentarze grup: scenariusze muzyczne
– Statystyczna wielkość grupy zajęciowej: osiemdziesiąt uczestników.
– Optymalne dla klienta dni tygodnia na spotkanie: początek tygodnia.
– Najchetniej wybierana destynacja: okolice Zegrza

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od sześciu lat działamy w branży eventów pod marką Training Projects.
Nasze nowoczesne wyjazdy integracyjne i praktyczne szkolenia team building są rekomendowane przez wiele przedsiębiorstw z całego kraju.