Literatura dla absolwentów szkoleń – symulacje


Gorąco prosimy słuchaczy naszych szkoleń i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z poniższych źródeł jako aneks do programu Gry Menedżerskie.
Pragniemy dodać jednocześnie, że przedstawiona tu lista zawiera lektury wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Wzmacnianie Umiejętności Zespołowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Murań
 • Szkolenia Techniczne, Karina Cernowska
 • Ekonomia polityczna dla wyższych szkół Technicznych i rolniczych.
 • Eksplotacja pojazdów samochodowych
 • Encyklopedia Techniki Chemia.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Obrabiarki do metali cz.II zeszyt 2
 • Zarys planowania przestrzennego
 • Surowe energetyczne Polski
 • Uwaga Pył BHP
 • Transport wewnętrzny
 • Elektryczne oprawy oświetleniowe
 • Nowoczesne metody malowania
 • Metody selekcji informacji
 • Fizyka dla inżynierów t.I – fizyka klasyczna
 • Spektroskopia promieniowania rengenowskiego
 • Mistrz – wychowawca
 • Słownik fizyczny
 • Łożyskowanie.
 • Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych
 • O fotografii
 • Mały rocznik statystyczny 1987
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodników
 • Encyklopedia techniki energia jądrowa
 • Elektrotechnika teoretyczna analiza i synteza elek.obw.niel
 • Przysmaki kuchni myśliwskiej
 • Angielsko-polski słownik biznesmena i menedżera
 • Word Perfect 5.R.Podręczny Przewodnik Programu
 • Opis pakietu NORTON UTILITIES wersja 6.0.
 • Kontrola wody i pracy w energetyce
 • Sekrety Windows 3.1. Tom I Wyd.V uaktualnione
 • Borland C++. Programowanie proceduralne. 191str.,24cm.
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych.Wyd I. 279str.,20cm.
 • Chemia cementu 479 str.,24 cm
 • Projektowanie układów MOS w technice VLSI 159 str., 24 cm
 • Czas pracy 204 str., 20 cm
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach Wyd.VIII 410 str, 20 cm
 • Odbiorniki telewizyjne Wyd.I 288 str., 24 cm
 • Poradnik ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Gry transportowe – fundamenty praktyczne
 • Ustawa karno skarbowa z komentarzem St.pr.15.02.94 Wyd.II 500 str., 20 cm
 • Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego Wyd II 183s 20cm
 • Prawo handlowe – zarys wykładu 512 str., 24 cm
 • Rachunek kosztów 267s 20cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 2 Wyd 19
 • Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna Stan pr.1.10.95 Komplet aktów prawnych – komentarze i ob508 str,20 cm
 • Obliczanie potrzeb własnych oraz ocena sprawności sieci elektroenergetycznych
 • Matematyka w ekonomii Modele i metody wyd 1 Algebra elementarna cz 1
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystykamatematyczna w zadaniach cz.2 Statystyka matematyczna Wyd.IV 328 str, 24 cm
 • Makroekonomia – Teoria, funkcjonowanie i polityka 624 str, 24 cm
 • Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 202 str, 24 cm
 • Współczesne samoloty wojskowe 287 str, 30 cm
 • Język angielski – mały podręcznik tekstów pisanych 233 str, 20 cm
 • Handel zagraniczny Organizacja i technika
 • Finanse publiczne – Teoria i praktyka 561 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II 491 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • Podręczny słownik angielsko-polski 921 str, 21 cm
 • Wielka encyklopedia Polski Ś-Z 317s 24cm
 • Kalendarium dziejów Polski od prahistorii do 1999r. 352 str, 21 cm
 • Dzieje oręża polskiego 502 str, 32 cm
 • Układy programowalne w praktyce.D-141 369s 23cm
 • Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach
 • Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych 3 269s 24cm