Literatura dla słuchaczy zajęć – gry


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą skonstruowane na tym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów przed wykładem Symulacje Biznesowe.

Rozwój Kompetencji Proaktywnych w Dynamicznej Organizacji, Jan Murań
Szkolenia Projektowe, Alicja Aldowska
Bezpieczeństwo pracy przy urządz zabezpieczenia
Ochrona powietrza
Leksykon modelarza,formierza i rdzeniarza
Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
Przetworniki elektryczne wybranych wielkosci fizycznych
Pracownia cieplna
Maszynoznawstwo
Fizyka dla dociekliwych materia,ruch,siła
Ekonomika transportu
Elementy metarulgii i odlewnictwa
Socjologia w zakładzie pracy
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Poradnik inżyniera i technika budowlanego t.1/2 fizyka,chemia
Rocznik statystyczny 1980 rok
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
Wytrzymałość elektryczna transformatorów energetycznych
Organizacja baz danych.
Budownictwo znormalizowane oznaczenia na rysunkach
Leksykon inżyniera matematyki t.1 Wyd.II
Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
Metodyka rozwiązywania zadań z fizyki
Układy cyfrowe
Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
Pożyteczne resztki
Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs
Mikrosoft Windows TM wersja 3.1 /prot.40-zamiany/
Elektryczne elementy automatyki /prot.16-zamiany/ 244s 23cm
Wprowadzenie do komutacji cyfrowej
Business Plan
Programowanie obiektowe w języku Clipper5.01 PL
Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
Komputerowa analiza układów elektronicznych Wyd.I 392 str., 24 cm
Uszczelnienia 114 str., 24 cm
Podręcznik pierwszej pomocy Wyd.I 287 str., 20 cm
Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
Marketing usług Wyd.II Idee. Zastosowanie 125 str., 21 cm
Symulacje transportowe – podstawy teoretyczne
Encyklopedja powszechna tom 9 320s 24cm
Corel DRAW 4 Przewodnik 389s 20cm
Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
Słownik tematyczny języka angielskiego 427 23cm
Psychologia ogólna Procesy percepcji Myślenie rozwiązywanie problemów Podejmowanie decyzji
Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm
Potrzeby własne linii elektroenergetycz-nych
Instytucje ustrojowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 263 str, 29 cm
Prawo rzeczowe Wyd.VII 340 str, 20 cm
Podstawy zarządzanie organizacjami 827 str, 24 cm
Prawo dewizowe 368 str, 20 cm
Geografia ekonomiczna Wyd.IV 352 str, 24 cm
Firma wobec zagrożeń – identyfikacja problemów 245 str. 24 cm
Delphi 4 Vademecum profesjonalisty t.1
Savoir-Vivre współczesnego mężczyzny Jak odnosić sukcesy u kobiet 122 str, 20 cm
Abecadło komputera 99 451 str, 24 cm
Słownik ortograficzny 941 str, 24 cm
Badania marketingowe – metody i techniki 500 str, 21 cm
AutoCAD 2000 wersja polska i angielska t.1 + D-37 595s 23cm
MIKO3 Pzegląd techniki cyfrowej dokumentacja mikrokomputera CA80 166+92s 20cm
Higiena pracy t.1 559s 23cm
Statystyka w zadaniach cz.2. Statystyka matematyczna 351s 24cm
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510s 24cm