Ostatnie badania – potrzeby szkoleniowe pracowników

Pracownik naszego działu marketingu  regularnie wylicza podsumowanie przychodzących do nas zapytań od firm poszukujących szkoleń.  Uznaliśmy iż będziemy go w tym serwisie ujawniać, ponieważ dużo badaczy jest zainteresowanych, jakie warsztaty są najmocniej pożądane i jakie trendy obowiązują na rynku konsultingowym.
Nasi handlowcy oferują klientom wyłącznie szkolenia miękkie, a więc krótko mówiąc programy typowo biznesowe.
Statystyka zawiera poniższe treningi o które  klienci pytali w tym okresie:
Kursy z zarządzania trudnymi przedsięwzięciami i zadaniami – etap dla menedżerów.
Lider i inne role w zespole
systemy motywacyjne płacowe i pozapłacowe
Delegowanie zadań
Cele długofalowe i efektywność operacyjna
Asertywne negocjacje kontraktowe
Rola i zadania handlowca
Warsztaty z profesjonalnej obsługi klienta
Zawód telesprzedawca
Zasady i komunikowanie się asertywne
Komunikacja w firmie
Motywowanie ludzi do zmiany
Grupy i zespoły, efektywność i relacje
Zaawansowane podejmowanie decyzji w pracy
Twórcze myślenie
Konflikt nastawiony na wygraną wygraną
Panowanie nad stresem
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach i koncernach
Bywa że najlepiej sprzedają się programy pod nieco innymi nazwami, ale z powyższej tematyki.
W ramach szkoleń dla specjalistów, związanych z rozwojem osobistym  w tym tygodniu wygrywa temat: kierowanie projektami
Najlepiej sprzedające się programy handlowe to:budowanie relacji z klientem
Z tematyki zarządzania wzięciem cieszył się program:zarządzanie strategiczne
Często sprzedawały się też  wyjazdy integracyjne
Nie ma co ukrywać, że wszystkich interesują też symulacje szkoleniowe.
Oferujemy też mniej typowe projekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Są to:
audyt zaangażowania kadry
badania satysfakcji pracowników
testy osobowościowe
badania potrzeb szkoleniowych
badania kultury organizacyjnej
projekty wdrażające systemy ocen pracowniczych
Pracodawcy ostatnio zapytywali nas o:oceny okresowe pracowników
Uff. Trochę danych .
Raport powstał w oparciu o 46 zapytań otrzymanych od klientów.
WIĘCEJ

W naszym portalu wiele dyskutujemy równeż o:
– audyty motywacji specjalistów w firmach
– ankiety rozwojowe
– cykle kształceniowe z efektywności osobistego
– imprezy motywacyjnych
– kierowanie ludźmi
Nieodmiennie namawiamy do wielokrotnych wizyt na naszej stronie.

Training Projects to zespół wiodących konsultantów , która prowadzi szkolenia menedżerskie, treningi biznesowe i z zarządzania projektami. Szkolenia prowadzone są dla zespołów od pięciu do szesnastu pracowników, nowoczesnymi  technikami, np. scenki i dyskusje. Na rynku projektujemy warsztaty od dwunastu lat.
Nasze miękkie wykłady z dziedziny zarządzania, transformacyjnego przywództwa, długofalowego motywowania a także negocjacji win win są cyklicznie polecane przez klientów.
Cześcią naszej oferty są dodatkowo audyty potrzeb szkoleniowych – wszystkie tworzone programy są dopasowane do potrzeb grupy. prowadzimy też wydarzenia development center, a także ocenę szkoleń w formie testów, a na opcjonalne zamówienie także w formie wywiadów indywidualnych z uczestnikami. Polecamy sprawdzone i cenione szkolenia. Nasze najciekawsze szkolenie: negocjacje handlowe.