Pierwsza funkcja zarządzania jako temat na szkolenie

Wiele szkoleń dla kierowników zawiera w programie ciekawie brzmiące tematy, takie jak leadership, time based management, zarządzanie talentami. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kierownicze ogniskują się w od dawna znanych funkcjach zarządzania, określonych ponad 100 lat temu przez A. Taylora.
W dzisiejszym wpisie chciałem przedstawić tematy kursów dla menedżerów, jakie warto szukać na rynku firm szkoleniowych. Obszary kierowania rozumiane są  jako obowiązki oraz działania o charakterze kierowniczym. Kierowanie grupą pracowników wywołuje konieczność wybrania odpowiedniego sposobu postępowania,  które jest przystosowane do wykonania w zastanej sytuacji w firmie. Informacje na ten temat w poradniku, który znalazłem tu:  Treningi  Komunikacja .
Teraz pokażę zupełnie podstawową czynność kierowania, którą znają przełożeni w większości firm.
Wspomnianą wyżej aktywnością jest planowanie. Rozumie się przez nią ustalenie celów przedsiębiorstwa oraz sposobów ich osiągnięcia. Menedżerowie prognozując przyszłe sytuacje biznesowe starają się rozmieścić w pewnych punktach czasu czynności, jakie powinny być wykonane i wymyśleć najbardziej efektywne metody prowadzące do sukcesu. Planowanie nie musi odbywać się  na bazie inwencji menedżera i przeczucia.
Tworzenie harmonogramów polega na określeniu reguł oraz sposobu działania z perspektywy adekwatnej do rzeczywistości drogi do osiągnięcia celów sformułowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Ważnym fragmentem aktywności menedżera i podejmowanego przez niego tworzenia planów bywa decydowanie o sprawach biznesowych, czyli określanie metody działania spośród istniejących możliwości. Podstawowym zestawem czynności bywa  określenie celów organizacji, w dalszej kolejności określenie celów jej komórek.
Firmy posiadają różnego rodzaju plany: taktyczne, strategiczno-wizjonerskie, operacyjne. Ze względu na okres czasu osiągania rezultatów rozróżniamy: krótkoterminowe, średnioterminowe, perspektywiczne.
Kompetencja planowania jest dość ważna. Z tego powodu uważam, iż każdy kierownik musi przejść przeszkolenie z tego tematu.

O NASZYM DZIENNIKU
Niniejszy blog opracowuje kwartet doświadczonych szkoleniowców tworzących szkolenia na tematy miękkie z wszelkich dziedzin gospodarki.
Autorem powyższego artykułu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z asertywności a dodatkowo analityk w programach dotykających problematyki  planowania kariery.
W naszym portalu mówimy równeż na temat:
– pomiary kompetencji pracowników w firmach
– ankiety rozwojowe
– programy rozwojowe z rozwoju osobistego i menedżerskiego
– wydarzenia integracyjnych
– zarządzanie zasobami ludzkimi
Gorąco namawiamy do następnych odwiedzin na tej witrynie.