Podstawy teoretyczne dla słuchaczy wykładów – symulacje

Serdecznie prosimy klientów realizowanych u nas treningów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie poniższych książek po kursie Gry Strategiczne.

Przewodnik galwanotechnika.

Elektrochemia

Materiałoznawstwo – encyklopedia
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Fizyka
Podręczne tablice matematyczne pięciocyf.
Maszynoznawstwo
Dynamika obrabiarek
Praktyka potoków ruchu kolejowego
Przewodnik dla ekonomistów informatyka
Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
Zarys technologii metali
Elektrotechnika tom II w pytaniach i odpowiedziach
Ekonomika przedsiębiorstwa
Budowa pojazdów samochodowych
Maszyny i napęd elektryczny Wyd. III
Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz.
Projektowanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych
Konkursy na stanowiska kierownicze.
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Dzianina z przymrużeniem oka
Ferryty zarys własności i technologii
Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
Mikrokomputery Leksykon
Systemy transmisji Telewizja
Window 3.0 Przewodnik użytkownika
Kodeks handlowy komentarzem
Wykłady z fizyki laserów
Literatura polska N – Ż Przewodnik encyklopedyczny tom II
Badanie urządzeń energoelektrycznych. Wyd.I. 324str.,23cm.
System rynkowy. Pzegląd mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
Windows jakiego nie znacie.Dyskietka 366str,23cm
Zespoły elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej Wyd I 153s,24cm
DOS dla opornych Obejmuje wersję DOS 6.2 184 str., 21 cm
Historia 4 Polska współczesna 1944-1989 Podręcznik dla kl.IV LO 376 str., 24 cm
Rozpylanie cieczy w urządzeniaqch energetycznych 313 str., 24 cm
Zrozumieć nabywcę 163 str., 20 cm
Symulacje produkcyjne – podstawy praktyczne
500 pytań testowych z fizyki dla szkół średnich i kandydatów na studia Wyd.V 133 str., 20 cm
Ilustrowany Leksykon Techniczny 558s 25cm
Teoria pieniądza i polityka pieniężna 320 str., 23 cm
Mały słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański Wyd.VI 717 str., 15 cm
Chemia nieorganiczna – Pzegląd 823 str., 24 cm
Prawo handlowe Zarys wykładu Wyd 2 zm.
Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VIII 560 str,24 cm
W pajęczynie internetu-przewodnik dla początkujcych 187 str,24 cm
Rachunek prawdopodobieństwa i statystykamatematyczna w zadaniach cz.1 Rachunek prawdopodobieństwa Wyd.V 255 str, 24 cm
Metrologia wielkości geometrycznych Wyd.II 470 str, 24 cm
Polska w Unii Europejskiej Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia 316 str, 24 cm
Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XXIII 510 str, 24 cm
Odkrywcy świata
Termodynamika procesowa 493 str, 24 cm
Wywieranie wrażenia na innych – o sztuce autoprezentacji 255 str, 24 cm
Fundamenty ekonomii cz.II 187 str, 24 cm
Geografia ekonomiczna
Kiedy sprzedawać akcje 307 str, 24 cm
Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi. D-70 380 str, 24 cm
Psychologia i życie
Transformatory – przykłady obliczeniowe 160 str, 24 cm
AUTO CAD 14 560 str. 24 cm
Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 488 str. 24 cm
Nowa encyklopedia powszechna t.1,A-Bre 798s 29cm