Pomoc pieniężna na kursy HR


Pracownicy ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Śląski Fundusz Pomocowy” na trzy Szkolenia Handlowe środki otrzymały następujące projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Menedżerów w spółce Ultrahut
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • MARKETINGOWA GRA SYMULACYJNA ON-LINE JAKO nowoczesna INTERAKTYWNA SYMULACJA RYNKU
 • „www. okno na świat – eInclusion w Gminie Miasto Zakopane”
 • nowoczesny proces B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • innowacyjny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES
 • opracowanie metodyki i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i wdrożenie procedury produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • sporządzenie i uruchomienie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w SANTE
 • sporządzenie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi internetowej – PKWiU 64.20.15.
 • sporządzenie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów
 • opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i metodyki produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.
 • proces Fineus – e-kontroling finansowy dla MSP
 • reorganizacja platformy informatycznej dla zoptymalizowanego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • pogłębienie działań importowych przez Przedsiebiorstwo INLIGHT SP. Z O.O.
 • model teleinformatyczny dla potrzeb wymiany danych firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • utworzenie portalu e-testy.pl – budowa bazy i sprzedaż cyfrowych modelów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • opracowanie serwisu Uczdziecko.pl – implementacja nowej e-usługi w obszarze edukacji i rozwoju dziecka.
 • wdrożenie planu intensyfikacji eksportu w PPHU „A-Lima-Bis” Sp. z o.o.
 • wdrożenie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Slican sp. z o.o.
 • implementacja elektronicznego procesu B2B pomiędzy partnerami handlowymi.
 • zbudowanie modernizacyjnego internetowego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • wypracowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu do Optymalizacji Wyboru Ofert zakupu towarów i usług.
 • stworzenie zdalnego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie kierowników