Profesjonalne symulacje

Tych czytelników, których zajmują profesjonalne Symulacje   namawiam najmocniej do przeglądnięcia stworzonej przez naszych konsultantów propozycji przedstawiającej symulacje ekonomiczne i gry menedżerskie z wielu tematyk dotykających zadań szefa, specjalisty i sprzedawcy. Prowadzimy na przykład symulacje z zarządzania zmianami, problematyki sprzedażowej, symulacje budujące zespoły i dodatkowo symulacje na temat finansów i ekonomiki organizacji biznesowych.
Stworzona przez Training Projects baza symulacji zawiera wiele programów: planszowe, w formie outdoor, opracowane na interaktywnych rekwizytach. Symulacje zostały stworzone dla zespołów liczących łącznie od 4 do 180 pracowników. Są zaplanowane na czas od kilkudziesięciu minut do 16 godzin szkoleń o dynamicznym przebiegu i potwierdzonej w testach i badaniach efektywności gdy chodzi o kształtowanie świadomości.
jak łatwo odgadnąć nie są to ani trochę  symulacje losowe. Nie zawierają elementu  kostki czy rzucania monetą ani tego typu rekwizytów opartych na banalnej przypadkowości gry.
Zajmujemy się także projektowaniem autorskich gier a także korporacyjnych symulacji od podstaw na zamówienie, krojonych na miarę.
symulacje pisze Rafał Szczepanik, renomowany szkoleniowiec. Stworzył mniej więcej sto gier dotyczących problemów miękkich (np. podejmowania decyzji i kilkadziesiąt symulacji dla wielu grup uczestników – np. w sektorze finansowym, FMCG, sieci hipermarketów czy telekomunikacji i energetyce. Rafał stqorztył w poprzednich kilkunastu latach jak podejrzewamy największą liczbę symulacji na naszym rynku edukacyjnym.
Nie projektujemy jednak symulacji online. Twierdzimy (a opieramy się na kilkuset szkoleniach opartych o symulacje), iż w programach miękkich a także menedżerskich bywają one znacząco mniej efektywną techniką nauczania.