Raport – wyjazd integracyjny

Zawsze po każdym szkoleniu menedżerskim lub z zarządzania a także wyjeździe team building i integracyjnym pracownicy uzupełniają anonimowo ankiete oceny. Taką metodą prowadzimy badanie satysfakcji pracowników z treningu.

Poniżej prezentujemy informacje z ankiet uczestników o naszym najnowszym warsztacie menedżerskim. Mogą Państwo dowiedzieć się, jak uczestnicy oceniają naszych trenerów i program szkolenia menedżerskiego Co sądzą o realizowanych zajęciach z zarządzania projektami, biznesu, przywództwa, motywowania, komunikacji, negocjacji pracownicy  które ukończyły te zajęcia?

Wyciąg z raportu badania satysfakcji pracowników:

Zleceniodawca: sieć supermarketów dyskontowych

 

Osoby biorące udział w szkoleniu menedżerskim menedżerowie średniego szczebla

 

Program warsztatu menedżerskiego: Biznesowe finanse i zarządzania finansami dla niefinansistów

 

Opinie uczestników szkolenia menedżerskiego. Skala ocen:  1-5

 

Zajęcia były atrakcyjne i dynamiczne: 4,26

 

Fachowość prowadzenia zajęć: 4,9231

 

Omawiane zagadnienia odzwierciedlają praktykę biznesową: 4,1223

 

Cieszę się,  że wziąłem udział w warsztacie: 4,12341

 

Jestem bogatszy o nowe wartościowe spojrzenie i przemyślenia:  4,54

 

Wdrożę wnioski ze szkolenia w mojej pracy : 4,98

 

Czy poleciłbyś to szkolenie kolegom?

 

TAK – 91%

 

kolejne szkolenia w których planuje uczestniczyć  (łączne wypowiedzi):

spotkanie Team building

Przywództwo systemowe

Imprezy integracyjne

Eventy motywacyjne

Przywództwo wg. Blancharda

Motywowanie pozafinansowe

Motywowanie partnerów biznesowych

Team building tudzież wyjazdy integracyjne dla poprawy relacji w grupie najchętniej  daleko od siedziby naszego pracodawcy

Zarządzanie projektami w czasach kryzysu

Team building ewentualnie interesujacy wyjazd integracyjny w górach

Zarządzanie zmianą jako projekt i prowadzenie ludzi przez zmiany

Negocjacje korporacyjne

Negocjacje pozycyjne

Komunikacja w zespole

Komunikacja jako role lidera

Oceny pracownicze i ich wdrażanie System ocen SOOP

Badanie motywacji pracowników

Dodatkowe uwagi wypowiedziane przez szkoloną grupę i oceny pracy trenera:

 

Fajnie że trener był w naszej firmie i zrozumiał jak działamy.

Tak, tak i jeszcze raz tak.

Doświadczony trener.

Powinno być mniej teorii.

To było świetne szkolenie i chcę jeszcze raz spotkać się z tym trenerem.

Wiele uda mi się już od jutra wykorzystać w pracy.