Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr YMZ/36 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Panatlantyckiego Funduszu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Szkolenia
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tatrzański oraz m. Rzeszów

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Gaoxin Escutcheon Co., Ltd., REMOPAP Sp z.o.o., Mobil Gaz Lewandowski Dariusz, „REKINEK” Izabela Mudlaff , Zakład „Rezystor” Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechaniki Usługi Remontowo-Budowlane, mgr inż. Krzysztof Woźniak, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Telsat , B2B ONLINE , e-SOLUTION PAWEŁ NADULNY, Języki Świata Sabina Jurewicz, MINDWIZARD , TechBite e-Future Spółka komandytowa, Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o. o. , Cezary Tkaczyk FOTOREKLAMA.COM, ACL-VISION Specjalistyczne Ambulatorium Okulistyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Piotr Szymanek, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAROMA COM SP. Z O. O.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.