Subwencje na kursy z zarządzania

Uczestnicy z niektórych podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami przesłali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Łódzki Fundusz Strukturalny” na cztery Szkolenia Dla Firm grant dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • „Internet „oknem na świat” dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”
 • „Zastosowanie modernizacyjnej procedury termoformowania w Zakładzie Produkcyjnym Inline Poland Sp. z o.o. w Murowanej Goślinie”
 • nowoczesny program zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • sporządzenie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.
 • opracowanie metodyki otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych procedury wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz procedury pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie i wdrożenie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • sporządzenie i uruchomienie przemysłowych zastosowań innowacyjnych technologii laserowych
 • opracowanie modernizacyjne procedury wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia
 • opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • struktura elektroniczna B2B do wspólpracy z podmiotami korporacyjnymi gwarancją innowacyjności Dominium S.A.
 • system MULTISOFT – Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • unowocześnienie istniejącego serwisu zdalnego chce.to poprzez implementacja nowych e-usług.
 • zintensyfikowanie działalności firmy AIC S.A. o nowe kategorie produktów.
 • model wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • stworzenie mobilnego serwisu wirtualnych e – porad w zakresie energooszczędności i poszanowania energii w budynkach.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Kamsoft.
 • uruchomienie nowoczesnego teleinformatycznego systemu wymiany zasobów umożliwiającego skok technologiczny współpracy w tym w ramach e-usług
 • wdrożenie procesÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)
 • uruchomienie procedury Product Lifecycyle Management i pogłębienie w oparciu o nią zakresu oferowanych usług ? Centrum Oprojektowania PLM
 • stworzenie modernizacyjnego elektronicznego serwisu zewnętrznego finansowania z możliwością interdyscyplinarnego wyszukiwania źródeł finansowania.
 • stworzenie mobilnego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz modelu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • stworzenie zdalnego serwisu pozwalającego na udostępnianie, wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc, usług i zasobów.