Czym jest inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce związane z rodzajem pracy i charakterystykami psychofizycznymi, jakie wyjaśniają, z jakich powodów homo sapiens jako grupa chcą realizacji przekazanych im czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Continue reading

W jakim celu badać kompetencje

W praktyce biznesowej menedżerowie zwykle stosują słowo: zestaw kompetencji. Jednak trzeba odpowiedzieć na pytanie, co ono  naprawdę oznacza. Na szkoleniach  omawiam na ten intrygujący temat. Moi rozmówcy w czasie sesji szkoleniowych zwykle zgłaszają w tym zakresie parę zaskakujących wątpliwości. Continue reading