Style dokształcania się uczestników szkoleń

Jednym z powodów, ażeby wykorzystywać różnego rodzaju symulacje menedżerskie, jest styl uczenia się przez dorosłych. Innymi słowy chodzi o technikę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji stosowaną przez określonego uczestnika szkoleń. John Kolb w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie zaprezentował  zasadnicze sposoby pozyskiwania nowych informacji: dywergencyjny, asymilujący, kognitywny, inkrementacyjny. Dzięki tym stylom Adam Mumford oraz Jonas Keynes 28 lat temu wymyślili kwestionariusz, który pozwala na samodzielne zdiagnozowanie własnego strategii dokształcania się. Continue reading