Fazy uczenia się pracowników

Trzeba od razu napisać, iż większość projektów edukacyjnych, szkoleń oraz tradycyjnie pojmowana edukacja szkolna koncentruje się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, kompetencjach oraz zdolnościach. Nierzadko jest tak, iż mamy na oku wyłącznie główny punkt każdego szkolenia,  inne oddane bywają wyłącznie uczącemu się. Continue reading

Organizowanie pracy jest istotne dla pracodawców

W tym artykule postaram się przedstawić powszechną cechę menedżera. W czasie naszych szkoleń dla kadry menedżerskiej najczęściej są nam przekazywane  przykłady na temat kompetencji kierowników. Z tych rozmów wynika, że wyjątkowo istotną kompetencją kierownika jest planowanie  . Continue reading