Czym jest inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce związane z rodzajem pracy i charakterystykami psychofizycznymi, jakie wyjaśniają, z jakich powodów homo sapiens jako grupa chcą realizacji przekazanych im czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Continue reading

Zaangażowanie personelu jako napęd dla całej instytucji

Na początku opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – wykład, który zorganizowałem w 2013   w maju w Gdańsku. Na początku tego projektu poprosiłem dziewięciu uczestników, żeby uzupełnili ankiety na temat   chęci do powierzanej funkcji w firmie. Continue reading