Po co powinno się diagnozować dążenia szkoleniowe

Każde szkolenie powinno mieć w swoich założeniach zrealizowanie potrzeb zawodowych kadr w firmie, wyłonionych w fazie ich określania. Diagnozowanie założeń w odniesieniu do sesji szkoleniowych to jakby zerowy krok projektu rozwojowego. Osoby prowadzące szkolenia mówią, iż bywa to najważniejszy krok w celu realizacji całego projektu szkoleniowego, który decyduje , czy szkolenie okaże się efektywne. Continue reading