Gry jako sposób na zgłębianie rzeczywistości biznesowej

Szkolenia menedżerów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Niekiedy będzie chodziło o wysuwanie właściwych wniosków , innym razem temat stanowić będzie umiejętność filtrowania ważnych danych spośród wielu informacji, w rezultacie czego zaistnieje przesłanka do dalszych działań biznesowych . Continue reading

Jak skomponować dobre zajęcia szkoleniowe

Rezultaty szkolenia w największym stopniu zależą od zaplanowanej metody przygotowanych sesji szkoleniowych. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleń najcześciej stosowane przez rodzimych wykładowców w niedawnej przeszłości zwykle były z sukcesem wykorzystywane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące typy kursów o charakterze szkoleniowym: podczas pracy, na stanowiskach wykonywania obowiązków i poza pracą. W tym ostatnim przypadku jest możliwość, aby na przemian organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach seminaryjnych oraz w grach i symulacjach. Continue reading