Ranking Firm Edukacyjnych

Pracujący w Polsce kierownicy działów szkoleń przede wszystkim wydaja pieniądze na kursy specjalistyczne, w drugim kroku w związane z ich sektorem gospodarki, a dalej –z zarządzania i ogólnorozwojowe. Najchętniej kupują te programy z Instytucie Rozwoju Biznesu . Takie są oceny z Ranking szkolenia integracyjne.

Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Połowa badanych twierdzi, że ceny szkoleń nie są wygórowane, a trenerzy potrafią dopasować się do potrzeb kupującego.

Oto prezentujemy wyłącznie najciekawsze wyrywkowe elementy badania:

 • Uważam, że : Oferowane szkolenia mają atrakcyjną i zróżnicowaną formę (bogactwo metod szkoleniowych) – 49% HRowcy ufają swojej intuicji. Ponad siedmiu na dziesięciu przy wyborze firmy szkoleniowej kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla zamawiających najważniejsze jest posiadane przez niego licencje.
 • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Proponowaną metodyką szkolenia – 61%
 • Większość polskich firm inwestuje w szkolenia specjalistyczne, produktowe i branżowe. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Handlowe – 41%
 • Co trzecia firma woli kursy otwarte – tu widać wysoką korelację z wielkością firmy (małe przedsiębiorstwa częściej preferują otwarte – widać trudno im zebrać grupę na warsztat zamknięty) oraz tematyką.
 • Cztery najwyżej cenione przez HRowców firmy szkoleniowe to ODiTK (wyróżniony w 6 kategoriach na 10), Training Projects (5 kategorii), oraz Instytut Rozwoju Biznesu i House of Skills (po 3 kategorie).
 • 41% ankietowanych to menedżerowie personalni, 59% to specjaliści ds. HR.
 • Każdy ankietowany, wskazując firmę do rankingu, jednocześnie przyznawał jej ocenę wyrażaną w punktach.
 • Najważniejsze rezultaty dokonywania ocen personelu

  Diagnoza pracy pracowników odgrywa kluczową rolę w przewodzeniu zespołem. Równocześnie jest to istotny pierwiastek urzeczywistnienia funkcji kadrowej przedsiębiorstwa. Ocenianie jest budowana na ciągłym poświęcaniu uwagi na zachowanie oraz wyniki wysiłków pracowników w celu wsparcia merytorycznego, kreowania proaktywnej postawy oraz monitorowania efektów pracy. Continue reading

  Pierwsza funkcja zarządzania jako temat na szkolenie

  Wiele szkoleń dla kierowników zawiera w programie ciekawie brzmiące tematy, takie jak leadership, time based management, zarządzanie talentami. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kierownicze ogniskują się w od dawna znanych funkcjach zarządzania, określonych ponad 100 lat temu przez A. Taylora.
  W dzisiejszym wpisie chciałem przedstawić tematy kursów dla menedżerów, jakie warto szukać na rynku firm szkoleniowych. Obszary kierowania rozumiane są  jako obowiązki oraz działania o charakterze kierowniczym. Continue reading