Najważniejsze rezultaty dokonywania ocen personelu

Diagnoza pracy pracowników odgrywa kluczową rolę w przewodzeniu zespołem. Równocześnie jest to istotny pierwiastek urzeczywistnienia funkcji kadrowej przedsiębiorstwa. Ocenianie jest budowana na ciągłym poświęcaniu uwagi na zachowanie oraz wyniki wysiłków pracowników w celu wsparcia merytorycznego, kreowania proaktywnej postawy oraz monitorowania efektów pracy. Continue reading