Rola teambuildingu w konstruowaniu zespołu

W jaki sposób stworzyć sprawny, uniwersalny zespół? Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to proces przewlekły a także potrzebuje niezwykłego profesjonalizmu zarządzającego takim zespołem . Scalenie różnych indywidualności w jedno to rozbudzanie wzajemnej ufności , to tworzenie silnych relacji międzyludzkich . Continue reading

Funkcje w zbiorowości ludzkiej

Gdy prowadzę kursy z zakresu budowanie grupy pracowniczej osoby uczestniczące w szkoleniu rozmawiają, jakie bywają postawy w grupie. Jest to istotny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna typologia funkcji. Publikujący teksty z tego tematu i pracownicy uczelni podają inne role w zbiorowości ludzkiej. Continue reading

Wymiana informacji to cecha zgranego zespołu

Od jakiegoś czasu zamierzam przedstawić najważniejsze cechy poprawnie zgranego działu firmy. Prezentowałem wcześniej podstawowe kwestie w zakresie funkcjonowania współpracy zatrudnionych na pełny etat. Na kursach dla menedżerów niezwykle często pada zadanie polegające na tym, aby pokazać, w jaki sposób poznać, że zespół jest na etapie osiągania efektu synergii. Założyłem sobie cel, aby to opisać w moich artykułach. Continue reading

Typowe casy firm i działanie zespołowe

Czy było kiedyś tak, że w twojej organizacji   zabroniono współpracować w zespołach? Każdy pracownik musi pracować sam, nie kontaktując się z pozostałymi ludźmi. Każdy otrzymał swój pokój, nikogo nie widuje oraz nikogo nie zna. Jak wówczas przebiegałaby działalność  organizacji? Czy tak funkcjonująca instytucja  byłaby w stanie funkcjonować?
W dzisiejszym wpisie chcę przedstawić  studia przypadku prawie identycznych firm. Jedna firma była zorganizowana bez udziału pracowników, jedynie przez silnego szefa. Zatrudnieni w niej ludzie nie mogli zostać zgraną grupą współpracowników, każdy wykonywał zadania bez porozumienia z innymi. Continue reading

Kolejność tworzenia grupy

Tym razem opiszę pożądane zachowanie przełożonego, gdy   dział w firmie znajduje się na różnych etapach cyklu funkcjonowania. Z naszego doświadczenia wynika, Kiepscy menedżerowie nie podzielają efektywnych reguł oraz instrumentów, jakie muszą wykorzystywać do zarządzania grupą. Continue reading