W jaki sposób należy wdrażać nowe procedury przez działy HR.

W większych firmach i przedsiębiorstwach, w których dział personalny liczy większą ilość osób, bardzo ważną rolę ma spełniać jego dyrektor. Powinien on dysponować dużymi umiejętnościami i wiedzą, lecz niekiedy i to nie wystarczy. Konieczny również będzie mocny charakter, bo bez czegoś takiego kierownik może nie mieć w swojej firmie odpowiedniej pozycji.

Zwłaszcza jest to istotne, gdy dział HR zdecyduje się wdrożyć nowe narzędzia lub procedury do rekrutacji. Przeważnie zmiany tego typu będą dotykać także ludzi mających jakiś wpływ na decyzje kadrowe z pozostałych działów, i jest bardzo istotne, żeby ludzie ci mieli świadomość tego, w jakim celu te wszystkie zmiany będą przeprowadzane.

W przypadku starszych stażem pracowników niekiedy pojawić się może pewna niechęć do różnych zmian, w szczególności kiedy razem z nimi nie idzie dokładne tłumaczenie po co one są. jeśli dodatkowo zaczną się w firmie pojawiać jakieś plotki, to ogólna atmosfera na to żeby wdrażać nowych rzeczy na pewno nie będzie przychylna. Jeśli nawet plany działu HR idą w dobrym kierunku, to bez dobrego zrozumienia ich przez pozostałych pracowników ciężko będzie je właściwie uruchomić.

Z takich też powodów przed rozpoczęciem wdrażania nowych rzeczy w firmie personalny dział powinien zaplanować dokładne konsultacje z osobami, które są zainteresowane projektem, głównie z kadrą zarządzającą z ze wszystkich działów w firmie. Warto się zaznajomić ze zgłaszanymi przez nich opiniami i wnioskami, bo w końcu oni także będą później korzystać z wprowadzanych rozwiązań.

Trzeba przeprowadzić także szeroko akcję informującą i absolutnie nie unikać udzielania odpowiedzi na postawione postulaty i pytania. Tego typu kampania powinna zaprezentować pracownikom cel podjętych działań oraz efekty, jakie będą spodziewane po nich, ale także poinformować o możliwych problemach i zagrożeniach, jakie w czasie działań będą się pojawiać.

W tym wszystkim niezwykle ważne zadanie będzie miał dyrektor działu HR. To on właśnie jest odpowiedzialny za to, aby przedstawione wcześniej aspekty wziąć pod uwagę podczas wprowadzania wszelakich zmian. Powinien on także mieć odpowiednią siłę przebicia, tak żeby projekty, o które będzie się starał były następnie wykonywane przez resztę załogi.