W jakim celu badać kompetencje

W praktyce biznesowej menedżerowie zwykle stosują słowo: zestaw kompetencji. Jednak trzeba odpowiedzieć na pytanie, co ono  naprawdę oznacza. Na szkoleniach  omawiam na ten intrygujący temat. Moi rozmówcy w czasie sesji szkoleniowych zwykle zgłaszają w tym zakresie parę zaskakujących wątpliwości.
By czytelnik dogłębnie mógł przemyśleć temat dzisiejszego artykułu, jestem zmuszony podkreślić, że w pierwszym okresie rozwoju wiedzy z zarządzania przez zestaw kompetencji rozumiano posiadanie ustanowionego przez władze prawa do podejmowania decyzji w określonym zakresie w imieniu określonej organizacji. A zdolność do sprawnego działania wiązano często z kwalifikacjami na określonym polu działalności. Różnice w ramach tego obszaru interesująco opisuje A. Doliński w tej książce:  Badania Motywacji Pracowników
Dziś kompetencje oznaczają kwalifikacje – to zasady i reguły teoretyczne, zachowania oraz dążenia pracowników potrzebne do efektywnego działania na danym stanowisku. Określając kwalifikacje personelu poznamy:
– praktyczne możliwości wykonywania pracy, które obejmują wszystko to, co badany zatrudniony powinien umieć wykorzystać, aby wypełniać zaprojektowaną wcześniej funkcję, a dodatkowo wszystkie cechy osobowe lub umiejętności, jakie są przydatne, dla przykładu umiejętności obliczeniowe,
– cele szkoleniowe,
– konieczne do pracy na danym stanowisku certyfikaty zawodowe,
– doświadczenie zawodowe i wielkość organizacji, w których podlegający ocenie okresowej zatrudniony zdobywał doświadczenie,
– znaczące wyniki wróżące sukcesy w obecnej sytuacji,
– wszystko, czego przedsiębiorstwo będzie oczekiwać od zatrudnionego, np. rozwijanie innych segmentów rynku lub towarów, podwojenie wielkości produkcji, efektywności w działaniu lub sprawniejszej obsługi klienta, wprowadzanie nowoczesnych systemów lub procesów,
– w jakim stopniu pracownik jest członkiem kultury organizacji.
Jak widać, korzystne rezultaty z diagnozowania pracy są znaczące. Przełożony ma poprzez to nową wiedzę na temat pracowników. Zatrudnione osoby odczuwają, iż organizacja o nich dba i zamierza  zatrudniać w kolejnych miesiącach.
W następnych postach przedstawię dokładnie  obszary systemów kompetencyjnych.
Tyle naszych inspiracji.
Redakcja:Hieronim Żubr
Autor tego postu jest absolwentem kierunku geografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z dziedziny  informatyki. Posiada certyfikat Mistrza Planowania Strategicznego JVH. Prowadzi firmę szkoleniową w Żyrardowie.  Od osiemnastu sezonów koordynuje warsztaty i projektuje gry odnoszące się do przywództwa sytuacyjnego w branży „telekomunikacja”.

HASŁA:
Audyty wynagrodzeń
Systemy ocen w organizacjach
Strategia HR w zdywersyfikowanej firmie
Zaawansowane kierowanie ludźmi
Programy rowoju talentów
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Development Center