Wykorzystanie symulacji w różnych szkoleniach

Naprawdę sporo o szkoleniach prowadzonych przy pomocy gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Silvio Smitha, który był najwyższej klasy szkoleniowcem dla firm. Wyczerpujące dane w zakresie użycia tego typu technik szkoleniowych można przeczytać na specjalistycznych stronach , np.:  Gry Strategiczne Dla Pracowników
Jakie można wyróżnić typy sesji szkoleniowych, w czasie których można zaplanować symulacje kierownicze?
Jestem w stanie wylistować dwa podstawowe typy projektów szkoleniowych.
Szkolenia otwarte dedykuje się do prawie całej populacji zainteresowanych osób. Są dostępne dla wszystkich, którzy się zapiszą i kandydat na uczestnika może wybrać zakres szkolenia. Firma dość często pokrywa wydatki projektu szkoleniowego.
Kolejny typ – kursy nazywane „close” – zapoczątkowane są badaniem problemów konkretnej firmy oraz zorganizowane jedynie do jej pracowników. Takie kursy zwykle bywają organizowane trojako:
wydział kadr w danej organizacji organizuje diagnozę potrzeb oraz opisuje w szczegółach szkolenie,
organizacja zainteresowana szkoleniem opracowuje analizę oraz korzysta z pomocy doświadczonych szkoleniowców, którzy mają wiedzę w tym zakresie,
dział kadr przekazuje sporządzenie badania potrzeb szkoleniowych oraz zorganizowanie sesji szkoleniowej firmie mającej odpowiednie kompetencje.
Anna Łaguna oraz Wojciech Fortuna w ich bestsellerowej publikacji zauważają podobieństwa pomiędzy wykorzystaniem gier w projekcie szkoleniowym przeprowadzanym w trybie zamkniętym oraz typu „open”.
W projekcie nazywanym ”open” nie planuje się diagnozy potrzeb szkoleniowych, lecz diagnozę marketingową, która ma z założenia określić popyt na dany typ szkolenia.
Gry i symulacje w projekcie zamkniętym wykorzystywane są na skutek zapytania ofertowego firmy, która zamawia sesję szkoleniową.
Dalsze szczegóły opiszę w następnym blogu
Gwidon Dobrołęcki
Twórca tej notki  jest absolwentem wydziału geografii Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych z tematyki  rachunkowości. Posiada licencję Mistrza Zmiany i Innowacji DSP. Kieruje agencją treningową w Tarnowie.  Od siedemnastu sezonów prowadzi zajęcia i opracowuje badania odnoszące się do finansów menedżerskich w sektorze „nowoczesne technologie”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Gry Handlowe
Treningi menedżerskie
Gry e-learning
Coaching
Gry dla przemysłu
Kreatywność
Gry konferencyjne
Ćwiczenia dla instruktorów