Z jakich powodów nadmierna rywalizacja na terenie firmy jest szkodliwym zjawiskiem.

W dużej ilości firm w pewnym momencie może się pojawić problem nadmiernej rywalizacji między poszczególnymi działami, jednocześnie z próbą zmarginalizowania pracy drugiej strony. I o ile pewna rywalizacja może być przydatna, bo ma motywujące działanie na zespół, to jeżeli sytuacja stanie się zbyt napięta, to na pewno nie będzie to dobre dla firmy.

Co prawda w poszczególnych działach sytuacja wydawać się może prawidłowa, bowiem zadania i obowiązki będą realizowane, to tak naprawdę w firmie jako całości sporo spraw może ucierpieć na takich wewnętrznych konfliktach. Pojawiać się będą kłopoty z komunikowaniem się, dużo informacji gdzieś po drodze utyka, a to będzie skutkowaćskutkujeopóźnieniem wielu ważnych spraw.

Następnymi efektami mogą być na przykład personalne spory, oraz odchodzenie pracowników z doświadczeniem niezadowolonych z panującej atmosfery. Zaczynają to także odczuwać odbiorcy, a jeśli ich niezadowolenie będzie się zwiększać, to w w jakimś momencie mogą zacząć przechodzić do konkurencyjnych firm.

Jeśli zaczną pojawiać się w firmie tego typu zjawiska, to trzeba reagować odpowiednio sprawnie. Niestety spora ilość z przedstawianych problemów nie daje na początku widocznych objawów, a jak zaczną się rzucać w oczy, to sprawa może już być dość poważna. Z tego też powodu należy przeciwdziałać takim napięciom, zwłaszcza że w wielu przypadkach będzie to potrzebować jedynie niewielkich zmian organizacji funkcjonowania firmy.

Najistotniejsze jest w nich to, aby pracownicy z różnych działów nie ograniczali się jedynie do swojej grupy, ale także znali ludzi pracujących w innej części firmy. Dobrą metodą na takie zjawisko jest organizacja zespołów realizujących projekty, w skład jakich będą wchodzić przedstawiciele wszystkich działów, a także czasowa rotacja na inne stanowiska.

Należy także pamiętać o należytym premiowaniu całej firmy po uzyskaniu jakiegoś dużego sukcesu, jeśli przyczynili się do niego wszyscy bez wyjątku pracownicy. Przez takie decyzje załoga będzie się utożsamiała z celami firmy i one stają się najważniejsze, a nie swoje własne cele albo działu, w jakim będzie się zatrudnionym.