Wyjazdy team building

Specjalizujemy się w wyjazdach team building opartych na idei nauki przez doświadczenie. Nasze eventy i imprezy nie są zabawą samą w sobie – jak to bywa w większości firm oferujących tzw. wyjazdy integracyjne. Nasi trenerzy zajmują się przede wszystkim kształtowaniem kompetencji związany z pracą zespołową:

  • zarządzaniem zespołowymi projektami
  • zespołowym planowaniem i podejmowanie decyzji
  • rozwiązywaniem konfliktów
  • komunikacja interpersonalną
  • pracą w organizacjach i zespołach wielokulturowych
  • stylem przywództwa i zarządzania ludźmi

Zapraszamy na wyjazdy, które choć mają formę zabawy i gier integracyjnych, tak  naprawdę skupiają się na rozwijaniu potrzebnych w codziennej pracy kompetencji menedżerskich, biznesowych i społecznych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Dodaj komentarz