Terminarz

W tym miesiącu zapraszamy na  dla naszych uczestników trzy prelekcje w trzy pierwsze piątki miesiąca o godzinie siedemnastej:
„Marketingi public relations w małej spółce” – wykład praktyczny. Ekspert prowadzący:  Stanisław Nowak.
„Ocenianie pracowników w nowoczesnej gospodarce” – studia przypadków i dyskusja panelowa. Trener:  Antoni Nowak.
„Budowanie kultur organizacyjnych w opinii teoretyków i badaczy” – gra symulacyjna. Ekspert prowadzący:  Jerzy Polak.
Szacowana długość  wydarzenia : plus minus dwie godziny.
POPRZEDNIE WYKŁADY:
„Komunikacja wewnętrzna w przykładach i zadaniach” – wykład praktyczny. Mówca:  Tymon Kozielski.
„Negocjacje i kooperacje w warunkach zmian” – prezentacja badań ekspertów i praktyków. Mówca:  Kamil Tadeusiak.
„Ścieżki i drabiny karier w małej spółce” – studia przypadków i dyskusja panelowa. Trener:  Jan Kardiowicz.

Dodaj komentarz