Najważniejsze pojęcia w zakresie motywowania pracowników

Motywowanie pracowników to inaczej procesy wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące i regulujące postępowaniem osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić motywowanie zewnętrzne, do której można zaliczyć: naganę dla pracownika, bonusy, diagnozowanie zachowań i naciski kierownictwa. Continue reading

W jakim celu badać kompetencje

W praktyce biznesowej menedżerowie zwykle stosują słowo: zestaw kompetencji. Jednak trzeba odpowiedzieć na pytanie, co ono  naprawdę oznacza. Na szkoleniach  omawiam na ten intrygujący temat. Moi rozmówcy w czasie sesji szkoleniowych zwykle zgłaszają w tym zakresie parę zaskakujących wątpliwości. Continue reading