Kwestie wpływające na reguły zachowań w grupie

W innych wpisach opisałem kolejne kroki tworzenia grupy. Nakreśliłem, w jaki sposób sformalizowane zostają reguły sposób funkcjonowania w zespole. Często bywają one sformułowane w ramach przepisów dotyczących pracy. John Blair w swojej świetnej książce z tego tematy opisał, że normy powstają jako naturalny wzór pewnych cech wspólnych pomiędzy pierwotnymi osobami wewnątrz zbiorowości na temat: techniki pracy, działania, cele. Continue reading

Menedżerowie korporacji nie potrafią harmonogramować

W zamieszczonym przez mnie dzisiaj niezbyt długim artykule zaprezentuję relację na temat projektu szkoleniowego, które prowadziłem. Szkolenie było w zakresie kierowania działaniami projektowymi. Najbardziej zdziwiło mnie, że najbardziej palącym zagadnieniem dla kierowników projektów jest zrobienie porządnego planu i poprawne zapisywanie swoich dążeń. Continue reading

Style dokształcania się uczestników szkoleń

Jednym z powodów, ażeby wykorzystywać różnego rodzaju symulacje menedżerskie, jest styl uczenia się przez dorosłych. Innymi słowy chodzi o technikę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji stosowaną przez określonego uczestnika szkoleń. John Kolb w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie zaprezentował  zasadnicze sposoby pozyskiwania nowych informacji: dywergencyjny, asymilujący, kognitywny, inkrementacyjny. Dzięki tym stylom Adam Mumford oraz Jonas Keynes 28 lat temu wymyślili kwestionariusz, który pozwala na samodzielne zdiagnozowanie własnego strategii dokształcania się. Continue reading

Po co powinno się diagnozować dążenia szkoleniowe

Każde szkolenie powinno mieć w swoich założeniach zrealizowanie potrzeb zawodowych kadr w firmie, wyłonionych w fazie ich określania. Diagnozowanie założeń w odniesieniu do sesji szkoleniowych to jakby zerowy krok projektu rozwojowego. Osoby prowadzące szkolenia mówią, iż bywa to najważniejszy krok w celu realizacji całego projektu szkoleniowego, który decyduje , czy szkolenie okaże się efektywne. Continue reading