Gry jako sposób na zgłębianie rzeczywistości biznesowej

Szkolenia menedżerów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Niekiedy będzie chodziło o wysuwanie właściwych wniosków , innym razem temat stanowić będzie umiejętność filtrowania ważnych danych spośród wielu informacji, w rezultacie czego zaistnieje przesłanka do dalszych działań biznesowych . Continue reading

Gry i symulacje w projektach szkoleniowych stanowiskowych

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem dość dużo rodzajów projektów szkoleniowych: rozwojowe, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, oraz tzw. reminding sessions. W branży szkoleniowej pracownicy firm szkoleniowych często przygotowują projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje. Continue reading

Fazy uczenia się pracowników

Trzeba od razu napisać, iż większość projektów edukacyjnych, szkoleń oraz tradycyjnie pojmowana edukacja szkolna koncentruje się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, kompetencjach oraz zdolnościach. Nierzadko jest tak, iż mamy na oku wyłącznie główny punkt każdego szkolenia,  inne oddane bywają wyłącznie uczącemu się. Continue reading

Jak skomponować dobre zajęcia szkoleniowe

Rezultaty szkolenia w największym stopniu zależą od zaplanowanej metody przygotowanych sesji szkoleniowych. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleń najcześciej stosowane przez rodzimych wykładowców w niedawnej przeszłości zwykle były z sukcesem wykorzystywane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące typy kursów o charakterze szkoleniowym: podczas pracy, na stanowiskach wykonywania obowiązków i poza pracą. W tym ostatnim przypadku jest możliwość, aby na przemian organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach seminaryjnych oraz w grach i symulacjach. Continue reading

Podstawowe dylematy uczenia się osób pracujących

Symulacje stosowane na szkoleniach wpisują się w nowatorskie pomoce szkoleniowe. Można je odszukać w dobrych harmonogramach szkoleń firm tej branży. Tego typu metoda dydaktyczna bywa bardzo ciekawa z punktu uczestników, gdyż w większości przypadków pobudza ludzkie sposoby odbierania informacji oraz powoduje większe zaangażowanie.
W marcowych i kwietniowych postach na mojej witrynie zaprezentuję zasady szkolenia ludzi dorosłych. Continue reading

Style dokształcania się uczestników szkoleń

Jednym z powodów, ażeby wykorzystywać różnego rodzaju symulacje menedżerskie, jest styl uczenia się przez dorosłych. Innymi słowy chodzi o technikę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji stosowaną przez określonego uczestnika szkoleń. John Kolb w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie zaprezentował  zasadnicze sposoby pozyskiwania nowych informacji: dywergencyjny, asymilujący, kognitywny, inkrementacyjny. Dzięki tym stylom Adam Mumford oraz Jonas Keynes 28 lat temu wymyślili kwestionariusz, który pozwala na samodzielne zdiagnozowanie własnego strategii dokształcania się. Continue reading