Rola teambuildingu w konstruowaniu zespołu

W jaki sposób stworzyć sprawny, uniwersalny zespół? Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to proces przewlekły a także potrzebuje niezwykłego profesjonalizmu zarządzającego takim zespołem . Scalenie różnych indywidualności w jedno to rozbudzanie wzajemnej ufności , to tworzenie silnych relacji międzyludzkich . Continue reading

Funkcje w zbiorowości ludzkiej

Gdy prowadzę kursy z zakresu budowanie grupy pracowniczej osoby uczestniczące w szkoleniu rozmawiają, jakie bywają postawy w grupie. Jest to istotny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna typologia funkcji. Publikujący teksty z tego tematu i pracownicy uczelni podają inne role w zbiorowości ludzkiej. Continue reading

Jak pracuje efektywny dział firmy

W ramach projektów szkoleniowych poznaję  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, często oni biorą udział w naprawdę dobrze zgranych zbiorowościach ludzkich. 2 tygodnie temu przygotowałem też kompleksowy cały cykl szkoleniowy dla handlowców z dużej firmy produkcyjnej. Otrzymałem wówczas dość sporo nietypowych spostrzeżeń działania grupy ludzi. Continue reading

Charakterystyki skutecznej grupy

Sposób działania grupy jest poddawana badaniu pod różnym względem – celów grupy, norm zachowań, norm dobrych praktyk czy norm kulturowej aktywności. Gdyby chcieć, aby firma wykorzystyała swoje zasoby efektywnie, zbiór podwładnych dałoby się zbadać ze względu na wyznaczniki efektywności działania. Continue reading

Kultury w różnych krajach a gra w grupie

W tym blogu chcę opisać w jaki sposób zestaw cech narodowych wywiera wpływ na aktywność grupową. Dobrze wiemy, że kompetencje pracy w zespole bywają wśród przedsiębiorstw cenione, indywidualizm to często sprawdzony sposób na wybicie się. Menedżerowie posiadający ponadprzeciętny standard kompetencji społecznych, myślący nieschematycznie i zmierzający bez wahania do wybranych celów szybko pną się do góry. Continue reading

Kwestie wpływające na reguły zachowań w grupie

W innych wpisach opisałem kolejne kroki tworzenia grupy. Nakreśliłem, w jaki sposób sformalizowane zostają reguły sposób funkcjonowania w zespole. Często bywają one sformułowane w ramach przepisów dotyczących pracy. John Blair w swojej świetnej książce z tego tematy opisał, że normy powstają jako naturalny wzór pewnych cech wspólnych pomiędzy pierwotnymi osobami wewnątrz zbiorowości na temat: techniki pracy, działania, cele. Continue reading

Wstęp do prelekcji z zakresu funkcjonowania zespołów

W poprzednim miesiącu byłem na wykładzie, kiedy doktor George Smith pokazywał najnowsze wyniki badań na temat działania grup pracowniczych. Były one niezwykle innowacyjne oraz łamiące stereotypy z powodu nowego spojrzenia na temat: jaki musi być efekt pracy zespołowej oraz jak budować grupy pracownicze.
Czytając obecne wnioski z projektów naukowych z dziedziny nauk społecznych dowiedziałem się, że ludzie z natury integrują się w zbiorowości. Gdy dzieje się to w obrębie firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości są wyznaczeni do miejsc pracy, stają się oni udziałowcami zespołów wydziałowych. Continue reading