Rola teambuildingu w konstruowaniu zespołu

W jaki sposób stworzyć sprawny, uniwersalny zespół? Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to proces przewlekły a także potrzebuje niezwykłego profesjonalizmu zarządzającego takim zespołem . Scalenie różnych indywidualności w jedno to rozbudzanie wzajemnej ufności , to tworzenie silnych relacji międzyludzkich . Continue reading

Funkcje w zbiorowości ludzkiej

Gdy prowadzę kursy z zakresu budowanie grupy pracowniczej osoby uczestniczące w szkoleniu rozmawiają, jakie bywają postawy w grupie. Jest to istotny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna typologia funkcji. Publikujący teksty z tego tematu i pracownicy uczelni podają inne role w zbiorowości ludzkiej. Continue reading

Jak pracuje efektywny dział firmy

W ramach projektów szkoleniowych poznaję  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, często oni biorą udział w naprawdę dobrze zgranych zbiorowościach ludzkich. 2 tygodnie temu przygotowałem też kompleksowy cały cykl szkoleniowy dla handlowców z dużej firmy produkcyjnej. Otrzymałem wówczas dość sporo nietypowych spostrzeżeń działania grupy ludzi. Continue reading

Kultury w różnych krajach a gra w grupie

W tym blogu chcę opisać w jaki sposób zestaw cech narodowych wywiera wpływ na aktywność grupową. Dobrze wiemy, że kompetencje pracy w zespole bywają wśród przedsiębiorstw cenione, indywidualizm to często sprawdzony sposób na wybicie się. Menedżerowie posiadający ponadprzeciętny standard kompetencji społecznych, myślący nieschematycznie i zmierzający bez wahania do wybranych celów szybko pną się do góry. Continue reading

Kwestie wpływające na reguły zachowań w grupie

W innych wpisach opisałem kolejne kroki tworzenia grupy. Nakreśliłem, w jaki sposób sformalizowane zostają reguły sposób funkcjonowania w zespole. Często bywają one sformułowane w ramach przepisów dotyczących pracy. John Blair w swojej świetnej książce z tego tematy opisał, że normy powstają jako naturalny wzór pewnych cech wspólnych pomiędzy pierwotnymi osobami wewnątrz zbiorowości na temat: techniki pracy, działania, cele. Continue reading

Wstęp do prelekcji z zakresu funkcjonowania zespołów

W poprzednim miesiącu byłem na wykładzie, kiedy doktor George Smith pokazywał najnowsze wyniki badań na temat działania grup pracowniczych. Były one niezwykle innowacyjne oraz łamiące stereotypy z powodu nowego spojrzenia na temat: jaki musi być efekt pracy zespołowej oraz jak budować grupy pracownicze.
Czytając obecne wnioski z projektów naukowych z dziedziny nauk społecznych dowiedziałem się, że ludzie z natury integrują się w zbiorowości. Gdy dzieje się to w obrębie firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości są wyznaczeni do miejsc pracy, stają się oni udziałowcami zespołów wydziałowych. Continue reading